Utbildningsansvariga på grundnivå och avancerad nivå (GUA)

Vid varje institution finns en grundutbildningsansvarig (GUA) som har övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå vid institutionen.

Uppdrag

GUA har på delegation från prefekt övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå vid institutionen. GUA är ordförande i institutionens utbildningsnämnd och därmed den som ansvarar för kvaliteten och forskningsanknytningen i institutionens utbildningsuppdrag.

Kompetenskrav

GUA ska ha en läraranställning vid KI samt vara aktiv inom såväl forskning som undervisning.

Utöver lärartjänst ska GUA uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor samt ha erfarenhet av ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (t ex uppdrag som kursansvarig).

Om den som utsetts till GUA inte uppfyller kompetenskraven ansvarar prefekten för att en plan upprättas för hur detta ska uppnås inom de kommande 12 månaderna.

Engelsk översättning

Departmental director of education

Lista över institutionernas GUA

 

Profile image

Matti Nikkola

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)
Profile image

Helle Mölsted Alvesson

Institutionen för global folkhälsa (GPH)
Profile image

Kent Jardemark

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa)
Profile image

Maria Nilsson

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
Profile image

Mini Ruiz

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Profile image

Anders Sondén

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, SÖS (KI SÖS)
Profile image

Anna Kiessling

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
Profile image

Ewa Elvin fd. Andersson

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)
Profile image

Lars Frelin

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED)
+46852483632
Profile image

Mia von Knorring

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)
Profile image

Agneta Månsson-Broberg

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH)
Profile image

Kristina Broliden

Institutionen för medicin, Solna (MedS)
Profile image

Håkan Andersson

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)
Profile image

Riitta Möller

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)
Profile image

Jonas Sundbäck

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)
Profile image

Johanna Zilliacus

Institutet för miljömedicin (IMM)
Profile image

Wilhelmina Ekström

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)
Profile image

Maria Hagströmer

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Profile image

Björn Meister

Institutionen för neurovetenskap (Neuro)
Profile image

Karin Garming-Legert

Institutionen för odontologi (DENTMED)
Profile image

Nick Tobin

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat)
Profile image

Petra Wallgren Björk

Universitetsbiblioteket (KIB)
+46852484483

Sändlista

gua@ki.se