Ledamöter i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU)

Profile image

Ewa Ehrenborg

Vicerektor utbildning och ordförande i kommittén
Profile image

Rune Brautaset

Vice ordförande

Lärarrepresentanter

Profile image

Mikael Björnstedt

Lärarrepresentant
Profile image

Kåre Buhlin

Lärarrepresentant
+46852488276
Profile image

Johanna Lanner

Lärarrepresentant
Profile image

Riitta Möller

Lärarrepresentant
Profile image

Jonas Sundbäck

Lärarrepresentant
Profile image

Johanna Zilliacus

Lärarrepresentant

Studentrepresentanter

Fackliga representanter

Profile image

Annika Karlsson

Facklig representant Saco-S
Profile image

Carina Eklund

Facklig representant OFR
Profile image

Henry Wölling

Facklig representant, Seko

Adjungerad ledamot

Profile image

Anna Carin Wahlberg

Universitetslektor

Tjänstemän

Profile image

Lena Atterwall

Bitr enhetschef, huvudföredragande
Profile image

Christina Joos

Samordnare i kommittén
CJ
Innehållsgranskare:
2024-06-27