Riktade nyheter, driftinfo och kalenderhändelser

En riktad nyhet har en mer specifik målgrupp än bara "medarbetare". Du kan rikta innehållet till en eller flera grupp/er med organisatorisk tillhörighet i identitets- och behörighetssystemet IDAC.

Du skapar och redigerar riktade nyheter samma sätt som du skapar alla nyheter på ki.se. Du väljer audience "medarbetare". När du gör det så kan du välja en eller flera grupper i trädet "Vem vänder sig nyheten till? (kan också heta "grupper från IDAC)". När du inte väljer något ur IDAC-trädet så vänder sig din nyhet till alla medarbetare på KI.

Grupperna utgår från IDAC, det innebär att de som är anställda eller anknutna inom en organisatorisk enhet automatiskt ingår rätt grupper och kan se sina nyheter. 

Nyheten är inte låst, den går att hitta via sök och kan dyka upp i listor, om den matchar andra val i den listan. Det vill säga om din nyheten också har en tagg, till exempel "Forskardata" eller "Allergi", och det finns en lista/widget på en annan sida/landningssida som hämtar nyheter till medarbetare med just den taggen kommer din nyhet att synas där, även för den som inte är inloggad på den sidan.

Eftersom nyheten inte är låst rekommenderar vi att du ska försöka vara så specifik så möjligt när du väljer grupper. Den som inte är direkt berörd kan ju läsa nyheten, men slipper se den i sina flöden på startsidan. 

Riktad nyhet = dold för andra

När du riktar en en nyhet till en specifik grupp kommer den att döljas för alla andra besökare på Medarebtarportalens startsida. Den kommer också att döljas för målgruppen du vänder dig till om de inte är inloggade.

screenshot from the cms for ki.se
Välj vem din nyhet eller kalenderhändelse vänder sig till. När du inte väljer något ur IDAC-trädet så vänder sig din nyhet till alla medarbetare på KI.

Driftinfo

Driftinfo fungerar på samma sätt som nyheter. Det vill säga du kan rikta en driftinfo till en eller flera grupper/organisatoriska enheter.

Var ser jag mina nyheter?

När en medarbetare loggar in på medarbetarportalen (med sitt KIID) så dyker de nyheter som är riktade till de grupper/organisatoriska enheter hen ingår upp på startsidan. De kommer att synas med färgen för lokalt/riktat innehåll i fliken "allt". Om man väljer fliken "mina grupper" så ser man endast de nyheter som är riktade till de egna grupperna.

Riktad promo
Riktad promo Foto: Viktoria Olausson

Kalenderhändelser

Riktade kalenderhändelser syns inte på startsidan i dagsläget, de syns endast i listor/widget som hämtar events för medarbetare när det matchar övriga val. Du kan till exempel ha en lista med kalenderhändelser för medarbetare på en institution eller avdelning.

Låsta nyheter och kalenderhändelser

Om du bockar i rutan låst så kommer din nyhet eller event bara att synas för inloggade användare med rätt grupptillhörighet

Skapa eller ändra en lista

Du skapar listor via widgeten för att skapa nyheter och kan sen klistra in de den på en landningssida eller sida. Nyheter, driftinfo och kalenderhändelser riktade till medarbetare ska bara visas på medarbetarportalen, så använd inte dessa listor någon annanstans.

Skärmdump
Skärmdump som visar hur man skapar en nyhet som ska visas som en promo på Medarbetarportalens startsida.

Riktade nyheter som promos

Du kan som redaktör också välja att visa en nyhet som en promo i mittspalten på Medarbetarportalens startsida. Gör så här:

Skapa en nyhet eller välj en befintlig och bocka i vilken/vilka grupper den är riktad till. När du gör detta kommer det dyka upp ett val i högerspalten i redigeringsläge, Promotion options. Där bockar du i rutan Promote to Staff portal start page och nyheten dyker då upp på startsidan med en vinjett som talar om vem den är riktad till (precis som alla lokala tillägg).

Som mest kommer det att kunna visas två sådana nyheter för en medarbetare.

Riktad promo
Riktad promo Foto: Viktoria Olausson

Vill du ha tips och råd kring hur du kan göra med nyheter och kalenderhändelser kontakta webb@ki.se eller mig:

Profile image

Jenny Thorell

Kommunikatör
JT
Innehållsgranskare:
Jenny Thorell
2024-01-15