Skicka nyhetstips

På KI:s webbplats publiceras nyhetsartiklar om KI:s forskning, forskarutbildning och utbildning samt nyheter som speglar organisationen i stort och samverkan med det omgivande samhället. Här finns en guide för dig som vill tipsa om en nyhet och kontaktvägar för att få råd och stöd.

Värdering av nyhetstips

Tips och händelser nyhetsvärderas av en redaktör utifrån följande kriterier:

 • Händelsen är aktuell och KI-övergripande, såsom en examensceremoni, en professorsinstallation eller en Nobelföreläsning.
 • Förändringen är aktuell och KI-övergripande, såsom ledningsbeslut och beslut i omvärlden som rör KI.
 • Strategiska anslag, till exempel från Vetenskapsrådet, EU eller större anslag från privata stiftelser och finansiärer.
 • Priser och utmärkelser, i första hand de som finns här.
 • Nyheter om vetenskapliga publikationer, enligt urvalskriterierna: Nyheter om vetenskapliga artiklar
 • Händelser och människor på KI som speglar universitetet som arbetsplats och som studiemiljö.

Om du vill tipsa om en nyhet

Beskriv gärna varför det du tipsar om är intressant och relevant för KI:s medarbetare, studenter eller intressenter i omvärlden, lämna namn på personer som kan berätta mer (och kontaktuppgifter) samt ett textunderlag som svarar på dessa frågor:

 • Vad har hänt/ska hända?
 • När?
 • För vem är det viktigt/vilka påverkar det?
 • Hur sker det (seminarium, möte, evenemang)?
 • Varför är det viktigt?

Skicka ditt tips till KI Nyheter där en nyhetsredaktör hjälper till med bedömningen.

Kontakt

KI-övergripande

Aktuella KI-övergripande händelser eller förändringar, anslag, priser och utmärkelser, mejla: nyheter@ki.se

Nyheter om vetenskapliga publikationer

Tips, råd och kriterier för att kommunicera dina forskningsresultat. Mejla forskningskommunikatörerna via: pressinfo@ki.se

Nyheter om doktorsavhandlingar

Tips, råd och kriterier för att kommunicera din doktorsavhandling. Mejla både presstjänsten på pressinfo@ki.se och KI:s populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap på medicinskvetenskap@ki.se.

Nyheter från institutionerna

Kontakta din institutions kommunikatör.

Kalenderhändelser

Vill du publicera kalenderhändelser, exempelvis om ett event, en disputation eller ett seminarium? Kontakta din institutions kommunikatör. Om evenemanget är av intresse för merparten av KI:s medarbetare mejla nyheter@ki.se för en bedömning.

Tidningen medicinsk vetenskap

Vill du komma i kontakt med redaktionen för tidningen Medicinsk Vetenskap, kontakta medicinskvetenskap@ki.se.

Podcasten Medicinvetarna

Vill du tipsa om ett intressant ämne till podcasten Medicinvetarna, kontakta medicinvetarna@ki.se.

Annonsera efter försökspersoner

Du som är forskare och behöver rekrytera efter studiedeltagare kan få hjälp centralt med annonsering i sociala medier och/eller Google. Kontakta oss via socialmedia@ki.se så berättar vi mer. Läs också mer om annonsering här. Institutionens huvudredaktör hjälper också till med annonsering på sidan Försökspersoner sökes.

Presstjänsten

Är ditt ärende kopplat till journalister/medier? Kontakta presstjänsten på telefon 08-524 860 77 eller mejla pressinfo@ki.se

2024-01-15