Annonsera efter försökspersoner

Behöver du deltagare till ditt forskningsprojekt? Annonsering i digitala kanaler, som sociala medier och sökmotorer som Google kan vara ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att nå din målgrupp. Kommunikationsavdelningen kan hjälpa dig att hitta rätt personer till din studie genom riktade annonskampanjer. Läs nedan om hur du ska göra för att få stöd med detta.

Annonsera i sociala medier och sökmotorer

Som forskare på KI kan du få ett centralt stöd med att välja kanaler, anpassa ditt budskap, planera och genomföra annonskampanjer genom KIs konton i sociala medier eller i sökmotorer. Detta arbete koordineras av kommunikationsavdelningen, men kräver även att du har en egen budget för annonsering och avsätter tid för arbete med detta. För att annonseringen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du planerar för den i god tid och kontaktar kommunikationsavdelningen så fort som möjligt, helst redan innan du ansöker om tillstånd hos etikprövningsmyndigheten. Kontakta oss på socialmedia@ki.se så berättar vi mer. 

Annonsera på ki.se

Sidan Försökspersoner sökes på ki.se samlar annonser och information riktad till presumtiva deltagare i vetenskapliga studier. Här kan projekt som erhållit etiskt tillstånd annonsera efter försökspersoner med hjälp av institutionens huvudredaktör. Nedan följer instruktioner till forskare och redaktörer under var sin rubrik.

Instruktioner för forskare

Den viktigaste jobbet för dig som forskare när det gäller annonsering på ki.se är att utforma ett underlag som är lätt att förstå och inger förtroende för presumtiva deltagare. Det är sedan huvudredaktören på din institution som publicerar och så småningom även tar bort annonsen.

Rent tekniskt läggs annonsen på KI:s nyhetssajt och strömmas in på sidan ”Försökspersoner sökes” på forskningssajten. Det innebär att annonsen utöver att publiceras i ett sammanhang som riktar sig till presumtiva försökspersoner också visas upp tillsammans med andra nyheter från KI. En annons är per definition alltid tidsbegränsad och ska inte förväxlas med en varaktig informationssida på ki.se, med mer utförlig information om studiens upplägg och syfte.

Gör så här:

 • Fyll i formuläret med din annonsinformation, skriv kortfattat och glöm inte att fylla i när annonsen ska avpubliceras.
   
 • Välj i listan vilken institution du tillhör och skicka formuläret.

Några tips:

 • För att lättare kunna administrera intresseanmälningar till din studie kan du använda dig av exempelvis KI Survey, som du länkar till i din annons.
   
 • Använd alltid e-postadresser med KI-domän när du annonserar externt. Det är säkrare än till exempel Gmail och det ökar trovärdigheten. Om du inte vill använda en personlig e-postadress går det att lägga till en funktionsadress i din mejlbox
   
 • Tänk på att deltagare i studien kan behöva komma i kontakt med projektet även efter att rekryteringsperioden är över. Kommunikationsavdelningen rekommenderar att du sätter upp en varaktig informationssida på ki.se, gärna kopplat till en forskargruppssida eller liknande. Prata med webbredaktören på din institution för mer information. Det finns även en mall för hur en sådan projektsida kan se ut som går att kopiera ganska enkelt. 

Instruktioner för redaktörer

Alla annonser kommer via ett formulär som forskaren själv har fyllt i (se ovan). Här finns uppgifter om studien samt kontaktuppgifter.

Det ifyllda formuläret skickas automatiskt till kommunikationsavdelningen, som sedan skickar vidare inkomna formulär till respektive redaktör/institution.

Du behöver ha åtkomst till sajten nyheter.ki.se innan du börjar. Om du inte redan har det, skicka ett mejl till webb@ki.se och be att få tillgång till denna sajt. 

Innan du börjar:

Tänk på att annonser för försökspersoner strömmas ut både på landningssidan Försökspersoner sökes på forskningssajten och på löpsedeln för hela nyhetssajten. Det är därför viktigt att rubriken är kort och tydlig – och att det framgår i rubrik och/eller ingress att det är en annons. Kontrollera gärna i de nyhetsflöden/spalter där annonserna syns att din rubrik blev bra, justera tills du är nöjd.

Exempel 1: Hur påverkar tiden på dagen blodsocker och träning? Försökspersoner sökes till ny studie

Exempel 2: Annons: Är du tonårsförälder och vill svara på en enkät?

Gör så här:

 • Skapa en nyhet på sajten nyheter.ki.se. Gå till "Content" i toppmenyn välj sedan "Add content" och "News article". Fyll i de uppgifter du har fått i formuläret/mejlet. Var noga med rubrik (se ovan), ingress, brödtext och kontaktuppgifter. Innehållsansvarig ska vara ansvarig forskare. Välj också språk. 
   
 • Kryssa i audience (målgrupp) i din nyhet – välj "Extern".
   
 • Tagg: Använd taggmenyn "Administrative" och välj där "Annonser försöksperson" på svenska och "Ads human subject research" på engelska. Om du inte fyller i dessa taggar kommer annonsen inte att synas i listan på sidan Försökspersoner sökes. Även taggmenyn "Research" innehåller taggen försöksperson, men denna är inte kopplad till annonslistan – och ska inte användas för annonser eftersom dessa då flödar ut i fel nyhetslistor på sajten. 
   
 • Under fliken included in and language version: Länka tillbaka till sidan Försökspersoner sökes  och eventuellt även din egen institutions webbplats. Om du har gjort en andra språkversion på engelsk/svenska, glöm inte att länka ihop språkversionerna från båda håll.
   
 • Profile reference: Om forskaren vill att annonsen ska synas på hens profilsida, fyll i detta fält.
   
 • Lägg till eventuella dokument och länkar.

Klart!

Så här ska det se ut:

Skapa nyhet, välj språk, rätt målgrupp och tagg.

Annonsera i tidningen Medicinsk Vetenskap

Medicinsk Vetenskap är ett populärvetenskapligt magasin utgivet av Karolinska Institutet. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och har en TS-distributionsupplaga på 27 400 ex. Tidningen distribueras förutom till alla KI:s studenter, anställda och alumner, även till till media, intresseorganisationer, politiker, andra högskolor, till cirka 1000 prenumeranter (bibliotek, gymnasieskolor, anställda i vården och intresserad allmänhet) samt säljs som lösnummer i drygt 60 välsorterade Pressbyråer över hela landet. Observera att tidningen endast görs på svenska. 

Här hittar du mer information om pris, format med mera
(skrolla ner en bit på sidan)

Regler och tips för klinisk forskning