Djurförsök och mediekontakter

Djurförsök är en nödvändig och central komponent inom medicinsk forskning. Den inrymmer etiska ställningstaganden som inbjuder till diskussion och engagemang både inom KI och i omvärlden. Ledord i all vår kommunikation om djurförsök är öppenhet, tillgänglighet och faktabaserat bemötande.

Övergripande hållning

  • Vi är öppna med att vi gör djurförsök på KI och varför.
  • Vi presenterar exempel på forskningsprojekt, hur de går till och vad som är syftet med djurförsöken.
  • Vi ger översiktliga uppgifter om djurarter och antal. Användningen av försöksdjur varierar över tid och mellan djurarter. Några exakta aktuella siffror finns därför aldrig sammanställda. I KI:s uppdrag ligger att rapportera i efterhand till Jordbruksverket som sedan sammanställer statistiken.
  • Vi ger översiktlig information om regelverk för etiska tillstånd, läkemedelsprövningar och liknande på KI:s externa och interna webbplatser och hänvisar i övrigt till respektive ansvarig myndighet för mer detaljerade uppgifter.
  • Av säkerhetsskäl är vi inte öppna med namn på personer och detaljer om djurhus.

Talespersoner i djurförsöksfrågor

Officiella talespersoner för KI i djurförsöksfrågor är verksamhetschefen för Komparativ medicin (KM) och vicerektor för forskning (tidigare dekanus). Talesperson kan i vissa frågor vara universitetsdirektören. Talespersoner för specifika frågor som rör primatforskningen vid KM-F (Astrid Fagræus laboratorium) är föreståndaren och/eller veterinären vid anläggningen.

Enskilda medarbetare kan alltid utnyttja sin lagskyddade rättighet att kommunicera. Viktigt är dock att för sig själv och andra klargöra i vilken roll man uttalar sig – exempelvis som medförfattare till en vetenskaplig artikel, forskningsledare eller djurhusföreståndare – och att följa de regler som gäller för allmän handling respektive sekretess.

Anställda har aldrig någon skyldighet att uttala sig i djurfrågor, utan kan alltid hänvisa till de utsedda talespersonerna för vårt universitet. Det går också bra att hänvisa till presstjänsten som tar frågan vidare till respektive talespersoner.

Pressmeddelanden och populärvetenskapliga texter

KI som organisation ser positivt på att djurförsök sätts i ett sammanhang som förklarar nyttan med verksamheten på ett neutralt och sakligt sätt. För att rätt kunna tolka betydelsen av ett visst forskningsresultat är det också viktigt att känna till de metoder som ansvariga forskare använt i sitt arbete. Pressmeddelanden, nyhetstips eller andra typer av populärvetenskapliga texter som avhandlar forskning där djurförsök ingått bör därför ange att så är fallet.

Presstjänstens praxis är också att skriva ut vilken typ av djur som ingått i den forskning vi kommunicerar om till journalister och på KI:s externa webbplats.

Om du som medarbetare känner dig osäker när det gäller kommunikation om djurförsök, tveka inte att ta upp frågan med presstjänsten.

Fotografering/filmning

Generellt ger vi inte tillstånd att fotografera eller filma i samband med besök i våra djuranläggningar, exempelvis av skolklasser och liknande grupper. Undantag kan dock göras vid förfrågningar från media i de fall fotografering eller filmning av försöksdjur är relaterad till ett specifikt forskningsprojekt och samtidigt speglar sammanhanget. Fotografering eller filmning tillåts inte om avsikten är att skildra djurförsök i allmänhet, utan koppling till specifik verksamhet vid KI.

För journalistbesök gäller att:

  • Vid förfrågan om fotografering/filmning ska pressekreterare, den forskare vars forskning ska skildras, prefekten vid aktuell institution samt verksamhetschefen vid KM kontaktas för att gemensamt bedöma lämplighet och ge tillstånd.
  • Djurhuschef godkänner och tar ansvar för säkerhet, smittrisk, all medverkande personal och att ingen verksamhet störs. Djurhuschefen eller delegerad personal ska närvara vid fotografering/filmning.
  • Tänk på att ta undan/täcka över personallistor, namnskyltar och liknande som kan råka hamna på bild och, utan avsikt från besökande journalist, avslöja information som av säkerhetsskäl inte bör bli publik.

Informationen ovan är delvis hämtad från dokumentet Interna riktlinjer och anvisningar för kommunikation om djurförsök (dnr: 1-410/2016).

Kontakt

Presstjänsten

Telefon: 08-524 860 77

E-post: pressinfo@ki.se

Presstjänsten är öppen 09:00-17:00 på vardagar. 

PA
Innehållsgranskare:
2023-09-24