Skribenter och redaktörer

Karolinska Institutet har ett ramavtal med skribenter och redaktörer som kan avropas för att ta fram professionella texter eller en helproduktion utifrån en beställning. Det kan handla om att skriva eller redigera texter, att skriva och koordinera forskningsnyheter – eller om större uppdrag, som att samordna en hel produktion.

Skrivmaskin.

Du kan avropa utifrån dessa två avtalsområden:

 1. Skribenter för populärvetenskapliga nyhetstexter och fördjupningsartiklar inom medicin/hälsa, samt organisationsnyheter.
 2. Redaktörer inom medicin/hälsa (koordinering med forskare, översättare, fotografer, vetenskapliga tidskrifter och samarbetsparter), samt projektledning av redaktionellt arbete, dvs planering av innehåll och leda produktionen.

Checklista för att anlita skribent eller redaktör

Om du behöver anlita en skribent eller en redaktör kan du få stöd för ditt avrop via kommunikationsavdelningen. Fundera först på vad du ska beställa genom att specificera följande:

 • Vad handlar uppdraget om?
 • Vilken omfattning har uppdraget (t.ex. textlängd, antal texter, koordinering med forskare, översättare, fotografer osv.)?
 • Vilka riktar sig texten eller texterna till?
 • Var och hur ska texten eller texterna publiceras?
 • När ska uppdraget levereras?
 • Vilken budget finns för uppdraget?

Så gör du ett avrop

Avrop görs genom att du skickar en förfrågan till en eller flera ramavtalsleverantörer där du har specificerat ditt uppdrag. Avrop genomförs genom tillämpning av en så kallad särskild fördelningsnyckel enligt 7 kap. 6 § LOU. Det innebär att du kan välja den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose behoven vid avropstillfället utifrån en eller flera av nedanstående, ej rangordnade, parametrar.

Till exempel att det är viktigt för uppdraget att skribenten eller redaktören har:

 • Tidigare erfarenhet av populärvetenskapligt skrivande inom medicin
 • God samarbetsförmåga
 • God förmåga att följa instruktioner och kunna arbeta självständigt
 • Förmåga att skriva korrekt och begripligt och leverera texter av hög kvalitet
 • Mycket goda kunskaper i engelska
 • Vetenskaplig utbildning/bakgrund
 • Särskild kompetens inom ett visst medicinskt område
 • Möjlighet att leverera inom utsatt tid och med rimlig tidsåtgång

Du kan alltså till exempel välja en skribent utifrån dennes särskilda kompetens inom ett visst medicinskt område och/eller att skribenten kan leverera det efterfrågade uppdraget inom utsatt tid och med rimlig tidsåtgång. Du kan också välja att gå på timpris (se avtalskatalogen, inloggning med ki-id krävs), som ett annat exempel för ditt urval.

Avtalsområde 1: Skribenter

KI:s upphandlade skribenter med namn, e-postadress och telefonnummer
Leverantör E-post Telefon
Aggestam Produktion AB johanna.aggestam@gmail.com +46768712445
Annika Lund annika.lund.frilans@gmail.com +46739837697
Hammarskjöld Information anne@hammarskjold.se +46708560862
Karin Tideström Frilansjournalist mail@karintidestrom.se +46703545846
Lotta Words AB lotta@lottawords.se +46704912002
Luxlucid AB info@luxlucid.se +46738041166
Maria Zamore maria.zamore@gmail.com +46707766598
MedArb Journalistik AB info@majalundback.se +46707777428
Medicinjournalisten FH AB fh@fhmj.se +46702130830
Meningsfull Media AB jenny@ryltenius.se +46705262424
Ordbildning, Anna Grettve AB anna.grettve@ordbildning.com +46705090059
Parabel Media anders@parabel.se +46708150930
Provins AB magnus@provins.se +46707617197
Sara Nilsson info@saranilssonjournalist.se +46705760189
Tomas Lindblad Reportage mail@tomaslindblad.se +46703948616

Avtalsområde 2: Redaktörer

KI:s upphandlade redaktörer med namn, e-postadress och telefonnummer
Leverantör E-post Telefon
Annika Lund annika.lund.frilans@gmail.com +46739837697
Karin Tideström Frilansjournalist mail@karintidestrom.se +46703545846
Medicinjournalisten FH AB fh@fhmj.se +46702130830
Ordbildning, Anna Grettve AB anna.grettve@ordbildning.com +46705090059

Priser och avtal

Leverantörernas timpris står i respektive avtal som du finner i avtalskatalogen, sök på "skribenter och redaktörer”. Du behöver ett ki-id för att nå avtalskatalogen.

Frågor och kontakt

Har du frågor om upphandlingen eller ramavtalet? Kontakta Sanna Martini.

Har du frågor om att göra en förfrågan till skribenter och redaktörer? Kontakta Madeleine Svärd Huss.

MS
Innehållsgranskare:
2024-05-28