Tips och råd inför intervjun

Betrakta kontakten med media som en möjlighet – även om frågorna är kritiska får du tillfälle att ge din bild av vad som hänt och att beskriva med egna ord. Om du väljer att inte svara överlämnar du åt någon annan att ge sin beskrivning.

Ge journalisten ett trevligt bemötande – goda relationer lönar sig alltid. Utgå från att journalisten vill ge dig möjligheten att berätta med egna ord och ge din version.

Innan du börjar svara på frågor – ta reda på vilka frågeställningar journalisten har! Då kan du avgöra om det är du eller någon annan som är bäst lämpad att svara.

Du måste inte svara direkt – om du behöver kolla fakta, eller tänka igenom hur du vill formulera dig ber du att få återkomma senare. Anteckna namn och kontaktuppgifter och kom överens med journalisten när ni ska pratas vid igen. Respektera journalistens arbetssituation och håll avtalade överenskommelser. Har du sagt att du ska ringa tillbaka vid en viss tidpunkt bör du göra det. De har tider och deadlines att passa.

Inför en intervju

Förbered dig. Uppdatera dig om vad som har hänt, varför det har inträffat, hur det ska åtgärdas och när det ska vara åtgärdat. Tänk igenom vad som är viktigt för dig att lyfta fram, ta fram korta, enkla och tydliga uttalanden om det mest relevanta, ta gärna fram exempel som förklarar det du vill säga, formulera svar på de frågor du väntar dig och försök förutse vilka följdfrågorna blir. Journalister är ofta intresserade av dina värderingar – hur du uppfattar en situation, vad du tycker, hur du känner, hur du reagerar på en händelse och så vidare.

Tänk på hur det du säger kan komma att presenteras och i vilken roll du uttalar dig – om intervjun handlar om ditt arbete eller förhållanden på jobbet kommer du troligen att ses som en representant för hela Karolinska Institutet. Diskutera gärna med en kollega, din chef eller ta kontakt med presstjänsten om du vill ha råd.

Innan intervjun börjar

Hjälp journalisten med fakta – det är bra om du i förväg kan ge rapporter eller dokument med fakta till journalisten. Då går det lättare och snabbare för er att komma till det viktiga.

Ta reda på förutsättningarna – vad är det för sorts intervju ni ska göra och hur ska den presenteras? Ett nyhetsreportage kräver kortare och mer kärnfulla svar, i ett längre sammanhang kanske du kan få vara mer detaljerad och gå mer på djupet. Fråga gärna journalisten vilka andra som ska medverka i reportaget.

Avsätt lagom med tid – håll inte på för länge! Det är svårt att vara koncentrerad längre än 15-20 minuter. Tala om för journalisten hur lång tid du har avsatt för intervjun, det underlättar för er båda.

Be att få läsa texten innan publicering – då kan du kolla att journalisten förstått dig rätt. Korrigera eventuella sakfel, men kom ihåg att det är journalisten som bestämmer vinkeln och vad av det du sagt som ska komma med.

Under intervjun

Vänta inte på den rätta frågan. Har du något viktigt som du vill få fram – säg det!

Svara ärligt. Om du inte kan eller vill svara på en fråga – säg det, men förklara varför!

Spekulera inte om sådant som du inte ansvarar för, inte känner till eller saknar kunskap om. Var försiktig med prognoser och gissningar.

Tänk på målgruppen. Det är journalistens målgrupp eller publik som ska förstå vad du säger.

Ta paus. Om du märker att du vecklar in dig, gör paus och be att få besvara frågan på nytt.

Om du får kritik – visa empati, ta ansvar och berätta vad du gör för att ställa saker tillrätta.

Intervju framför kamera

Tänk på hur du ser ut. Ditt klädval och frisyr sänder en signal. Försök sitta eller stå så stadigt som möjligt och att prata in i mikrofonen.

Tänk igenom innan vad du vill få fram. Lista gärna dina huvudbudskap innan intervjun och träna genom att läsa dem högt några gånger. Håll dig kort och formulera dig så enkelt och rättfram som möjligt. (Se även intervjutipsen ovan.)

Om ämnet är kontroversiellt – överväg att kräva att få vara med i direktsändning så att du är säker på att ditt budskap inte blir kortat eller förvanskat.

Intervju via Zoom och liknande

Det finns en del tekniska utmaningar med att låta sig intervjuas via videolänk, och syftet med de här råden är att förbättra hur bilden av ”KI-experten” tar sig ut generellt.

Undvik grodperspektiv. Om du gör intervjun med en laptop, ställ den på en trave med böcker eller liknande så att kameran hamnar i ögonhöjd. Stor datorskärm är dock att föredra.

Leta upp en neutral bakgrund. En allt för rörig bakgrund riskerar att stjäla uppmärksamhet från det du säger. Undvik också att sitta så att familjemedlemmar eller kollegor av misstag kan titta in bakom din skärm.

Det finns en bakgrundsbild med KI-motiv för e-möten. Länk för att hämta och information om hur bakgrundsbilden kan läggas in i Zoom hittar du på medarbetarportalen.

Undvik motljus. Sitt helst inte med ryggen mot ett fönster en solig dag, till exempel.

Se till att ditt ansikte blir lagom och jämnt belyst.

Tänk på att tala in i mikrofonen. Någon form av headset är att rekommendera.

Offentlighetsprincipen

Den svenska offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i verksamheten hos stat, landsting och kommun. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt:

  • Vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet).
  • Tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän med flera).
  • Tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedierna (meddelarfrihet för tjänstemän med flera).
  • Domstolsförhandlingar är offentliga, liksom beslutande församlingars sammanträden.

Läs mer om allmän handling och offentlighetsprincipen

Kontakt

Presstjänsten

Telefon: 08-524 860 77

E-post: pressinfo@ki.se

Presstjänsten är öppen 09.00–17.00 vardagar. Stängt under storhelger.

MS
Innehållsgranskare:
2023-11-26