Nyheter och pressmeddelanden om doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar med stort allmänintresse kan bli aktuella för pressmeddelanden eller nyheter på ki.se. Här samlar vi information om hur du kan gå till väga för att sprida information om din avhandling via exempelvis KI:s nyhetsplats eller genom att tipsa journalister.

A meadow of daises.
Foto: Amina Manzoor

Semestertider

Vänligen observera att KI:s kommunikationsavdelning har lägre bemanning mellan midsommar och slutet av augusti. Det betyder att vi måste tacka nej till många önskemål om nyheter och pressmeddelanden under denna period.

Alla doktorander på KI kan tyvärr inte få hjälp av kommunikationsavdelningen med pressmeddelande, nyhet eller delning i sociala medier om sin doktorsavhandling. Men vi gör vårt bästa för att så många som möjligt ska få chansen att berätta om avhandlingsarbetet för en bredare publik.

Ett alternativ är att höra med din institution om det finns möjlighet att få hjälp att ta fram en enkel nyhet eller intervju i samband med disputationen, utöver att lägga ut händelsen i KI-kalendern. Kontakta huvudredaktören för att få information om hur det fungerar på din institution. Det kan också vara bra att veta att doktorsavhandlingar vid KI ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning på engelska och att universitetsbiblioteket (KIB) därför erbjuder kurser för doktorander i populärvetenskapligt skrivande.

Så tipsar du oss om din doktorsavhandling

Hör av dig direkt efter att avhandlingen spikats och senast ett par veckor innan disputation. Du mejlar både presstjänsten på pressinfo@ki.se och vår populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap på medicinskvetenskap@ki.se.

Mejlet ska innehålla följande:

 • Titeln på avhandlingen, datum för disputation och länk till avhandlingen i KIB:s Open Archive.
 • Några meningar som beskriver avhandlingsarbetet och varför resultaten är viktiga att sprida till allmänheten eller en specifik målgrupp utanför forskarsamhället. Klipp gärna ut den populärvetenskapliga sammanfattningen i din avhandling och lägg direkt i mejlet.
 • Ditt namn, institution på KI och eventuell annan anknytning, e-post och telefonnummer.
 • Eventuella önskemål om särskilt geografiskt spridningsområde i landet eller internationellt.
 • Information om vetenskapliga illustrationer eller annat bildmaterial som kan användas i kommunikationen, bifoga gärna.
 • CC till din huvudhandledare så att vi vet att hen är informerad och godkänner en medielansering.

Så väljer vi de avhandlingar vi lyfter lite extra

Nyhetsvärdering är inte en exakt vetenskap, utan våra forskningskommunikatörer försöker väga samman olika aspekter i sin bedömning. Vissa forskningsområden saknar tidskrifter med hög impaktfaktor, vilket kan göra det svårt att hävda sig i den interna konkurrensen på KI när det gäller nyheter om enskilda studier. Då kan ett fyraårigt avhandlingsarbete med flera vetenskapliga artiklar vara ett alternativ.

Urvalsnycklar som vi använder i vår bedömning:

 • Avhandlingen har spikats och finns i KIB:s Open Archive. Datum för disputationen är satt och ligger minst några veckor fram i tiden.
 • Avhandlingen tar upp ett ämne som är av intresse för en bredare allmänhet eller passar in tematiskt i någon annan kommunikationsinsats som vi planerar.
 • De olika artiklarna i avhandlingen håller samman tematiskt så att det går att berätta om hela doktorandarbetet utan att hårdvinkla på en enskild artikel.
 • Vi försöker undvika att gå ut med flera pressmeddelanden och nyheter om ett och samma avhandlingsarbete. I de fall detta sker ska det finnas en ny vinkel som underbyggs av avhandlingen i sin helhet. 
 • Det finns vackra och pedagogiska illustrationer som kan komplettera nyhetstexten.

Avhandlingar i samarbete med andra organisationer

För ett medicinskt universitet som KI är utbildning av nya forskare en kärnverksamhet och av stor betydelse för varumärket. Pressmeddelanden om doktorsavhandlingar som läggs fram vid KI, men där doktoranden är anställd inom en annan akademisk organisation, myndighet, sjukhus eller företag, skickas därför ut från KI:s egen kommunikationsavdelning. Vi är då generösa med att namnge samarbetspartnern i löpande text. En samarbetspartner kan skicka ett enklare nyhetstips till utvalda journalister, förutsatt att det framgår var forskarutbildningen har ägt rum och att aktiviteten stämts av med KI:s kommunikationsavdelning. En samarbetspartner kan självklart också publicera nyheter i egna kanaler om avhandlingen.

Råd till institutionsredaktörer

I de fall kommunikationsavdelningen tackar nej till att gå ut med pressmeddelande eller nyhetstips om en avhandling finns det möjlighet för institutionen att ta fram en egen nyhet till ki.se. Stäm gärna av med vår centrala nyhetsredaktör på nyheter@ki.se – alternativt den forskningskommunikatör som doktoranden eventuellt redan haft kontakt med – innan du börjar så att vi undviker dubbelarbete. Här kommer några enkla råd om hur du kan jobba med nyheter om doktorsavhandlingar:

 • Be doktoranden om en kort sammanfattning som kan förstås av en bred målgrupp utanför forskningsfältet. Använd gärna den lathund med frågor som kommunikationsavdelningens forskningskommunikatörer har förberett. Var inte rädd för att be forskaren förtydliga och förklara saker i texten som du har svårt att förstå.
 • Tänk på att anpassa nyheten så att den passar i sammanhang utanför den egna institutionens webbplats. KI:s nyhetssajt är öppen för alla och nyheter strömmas på sajten och visas på landningssidor där läsaren inte självklart känner till det ursprungliga syftet med nyheten.
 • Tänk också på att skilja nyheten från kalenderhändelsen vad gäller form och innehåll. Båda publiceras i formulär på nyheter.ki.se i Drupal, men nyheter har längre livslängd och hamnar i andra flöden på sajten än kalenderhändelser. Länka gärna samman de olika sidorna.
 • Ett enkelt sätt att berätta om nya forskningsresultat är att skriva nyheten som frågor och svar, efter en kort sammanfattande ingress och tydlig rubrik.
 • Undvik att skriva ut hela titeln på avhandlingen i rubriken och ingressen. Försök i stället att berätta vad avhandlingen visar på ett intresseväckande sätt.
 • Titeln på avhandlingen och länk till sidan med kappan i KIB:s Open Archive läggs i botten på nyheten. Gärna under en länkad h2-rubrik där det står ”Doktorsavhandling”.

Kontakt

Presstjänsten

Telefon: 08-524 860 77 | E-post: pressinfo@ki.se

Presstjänsten är öppen 09:00-17:00 på vardagar. Presstjänsten är stängd under jul-, nyårs-, påsk- och midsommarhelgerna. Begränsade öppettider kan också förekomma under semestermånaderna på sommaren.