Allmänt om mediekontakter

Som statligt universitet har Karolinska Institutet både skyldighet och en önskan att informera om sin verksamhet och samverka med det omgivande samhället. Kontakter med medierna ingår som en viktig del i detta arbete. Här hittar du det viktigaste som du som är verksam vid KI bör känna till som rör mediekontakter i jobbet.

Presstjänsten

Karolinska Institutet har pressekreterare och forskningskommunikatörer som arbetar med att förmedla nyheter till medierna, både i Sverige och internationellt. Presstjänsten är ett stöd både för medarbetarna och de journalister som tar kontakt med KI.

Telefon: 08-524 860 77 | E-post: pressinfo@ki.se

Öppettider: 9:00–17:00 på vardagar, stängt röda dagar under jul- och nyårshelgerna, påsk och midsommar.

Vänligen notera att särskilda öppettider och begränsad bemanning kan förekomma under semestermånaderna på sommaren och under kontorstid i samband med långhelger. 

Kontakta presstjänsten

  • När du har fått en artikel antagen i en vetenskaplig tidskrift eller när du spikar din avhandling – och kan anta att arbetet har medialt intresse.
  • När du beslutar att anordna en större vetenskaplig konferens med KI som arrangör.
  • När du har anledning att tro att eventuell medierapportering kan bli förtroendeskadlig för dig eller KI.
  • När du publicerar en debattartikel eller på annat sätt deltar i mediala sammanhang inom ramen för ditt arbete på KI och kan räkna med att fler journalister försöker få tag på dig.
  • Om du känner dig osäker på hur du ska hantera en förfrågan från en journalist.
  • När du ska kommunicera med medierna inom ramen för ett samarbete mellan KI och exempelvis ett företag, EU-nätverk eller annat universitet, i Sverige eller internationellt.

Debattartiklar

Många forskare och anställda på Karolinska Institutet medverkar i samhällsdebatten, inte sällan genom att skriva under debattinlägg. Meddela gärna presstjänsten i förväg om du ska medverka så att vi kan säkerställa att eventuella följdfrågor från journalister verkligen når fram.

Vem får skicka pressmeddelanden?

Pressmeddelanden med Karolinska Institutets logotyp eller där det på annat sätt framgår att universitetet som organisation står som avsändare för information till journalister får endast skickas av presstjänsten. Presstjänsten fattar i samråd med kommunikationsdirektören, universitetsledningen och berörda parter i verksamheten beslut om vad som ska förmedlas till medierna och på vilket sätt. Samma princip gäller presskonferenser på KI:s område eller i universitetets namn.

Vem utses till presstalesperson?

Pressekreterarna arbetar inte med att kommentera forskning eller myndighetsbeslut i medierna. Till presstalesperson utses vanligen den som har expertkunskap eller chefsansvar inom det område som journalisterna frågar om. Vem som är mest lämplig att uttala sig avgörs från fall till fall, i dialog med presstjänsten och berörda medier. Universitetsledningen ansvarar för medierelationer i organisationsövergripande frågor.

Se även tips och råd inför intervjun

Notera att presstjänsten ofta sparar talespersoners kontaktuppgifter i sin interna telefonbok för eventuellt framtida bruk. Om du tror att presstjänsten kan ha haft anledning att spara dina kontaktuppgifter och vill veta vad det står, ändra eller ta bort dina uppgifter så kan du mejla till pressinfo@ki.se.

Meddelarfrihet

Enskilda medarbetare kan självklart utnyttja sin lagskyddade rättighet att kommunicera med journalister om KI:s verksamhet och sitt eget arbete och arbetsmiljö, så kallad meddelarfrihet. Meddelarfriheten för offentliganställda innebär att arbetsgivaren inte får fråga vem som lämnat ut uppgifter till medierna och att anställda som gjort detta inte får straffas. Viktigt är dock att för sig själv och andra klargöra i vilken roll man uttalar sig och förmedlar information.

Läs mer om meddelarfrihet på Journalistförbundets webbplats

Kris- och katastrofhantering

När journalisterna börjar ringa eller knacka på dörren i allvarliga krislägen kan det vara lätt att glömma allt annat som måste göras. Här hittar du mer information om kris- och katastrofhantering på KI.

AA
Innehållsgranskare:
2024-01-15