Nyheter och pressmeddelanden om vetenskapliga artiklar

Kommunikationsavdelningen informerar journalister om forskning och annan verksamhet vid KI som kan vara av allmänt intresse. Det gör vi genom att skicka pressmeddelanden och nyhetstips – men också genom att använda sociala medier, nyhetssajten på ki.se, tidningen Medicinsk Vetenskap och podden Medicinvetarna.

A meadow of daises.
Foto: Amina Manzoor

Semestertider

De flesta av oss vill ha semester på sommaren, så även KI:s kommunikatörer. Det betyder att vi har längre bemanning på kommunikationsavdelningen mellan midsommar och slutet av augusti och måste tacka nej till många önskemål om nyheter och pressmeddelanden. 

Är du forskare och precis har publicerat en ny vetenskaplig artikel så kan ett bra alternativ under semesterperioden vara att dela information om resultaten via dina personliga konton i sociala medier. 

Trevlig sommar!

Syftet med att skicka pressmeddelanden och nyhetstips är att via medierna nå allmänheten och särskilda yrkes- eller patientgrupper. Vissa ämnen kan komma bättre till sin rätt i en längre intervju i vår egen populärvetenskapliga tidning eller podd. I andra fall kan den mest effektiva kommunikationen ske genom att dela inlägg i sociala medier. 

Som medarbetare kan du alltid tipsa journalister om nyheter, men det är bara kommunikationsavdelningen som får skicka pressmeddelanden där KI är avsändare.

Om kommunikationsavdelningen avböjer att jobba med din forskningsnyhet kan du i stället nå ut via KI:s nyhetssajt med stöd av en webbredaktör på din institution. Nyheten publiceras då på webben utan att skickas ut som pressmeddelande. Ett annat sätt att nå en bredare publik kan vara att dela den vetenskapliga artikeln via ett personligt konto i sociala medier.

Så tipsar du oss om forskningsnyheter

Hör av dig till kommunikationsavdelningen så fort din vetenskapliga artikel har accepterats av en vetenskaplig tidskrift. Vänta inte tills du har fått publiceringsdatum från redaktören eller artikeln redan ligger i PubMed, utan meddela oss så fort du har fått ett besked om att artikeln ska publiceras (se nedan).

Det tar tid att ta fram ett bra nyhetspaket med text och bild och att vid behov samordna med en samarbetspartner. Forskningskommunikatörerna har många ärenden pågående samtidigt och därför begränsade möjligheter att hjälpa till med kort varsel. I vissa lägen kan det till och med vara bra att kontakta oss redan innan artikeln har blivit formellt accepterad, om du till exempel tror att den kan komma att publiceras mycket snart efter accept.

Ytterligare en anledning att höra av sig i god tid är att forskningskommunikatörerna ofta går ut med förhandsinformation till betrodda journalister några dagar innan artikeln publiceras, under så kallat embargo.

Hör av dig genom att fylla i vårt formulär för nyheter/pressmeddelanden om en vetenskaplig publikation, eller mejla pressinfo@ki.se.

Vi rekommenderar formuläret då det fångar upp det underlag vi kommer att behöva från dig för att producera ett kvalitativt pressmeddelande eller en nyhetsartikel.

OBS! Innan du fyller i formuläret är det bra om du läser igenom sektionen nedan om hur vi väljer kandidater till pressmeddelanden och centralt producerade nyhetsartiklar om enskilda studier. Urvalsnycklarna är utformade för att hjälpa oss att sålla bland de över 7 000 studier där KI-forskare medverkar årligen.

Kontakta kommunikationsavdelningen så fort artikeln blivit antagen av en tidskrift – vänta inte tills den publicerats!

Så väljer vi forskningsnyheter

Nyhetsvärdering är ingen exakt vetenskap, utan bygger på omvärldsbevakning, kunskap om mottagarens intressen och behov och vad vi vill uppnå med kommunikationen. Forskningskommunikatörernas erfarenhet och kompetens väger tungt. Som stöd i nyhetsvärderingen har vi ett antal urvalsnycklar som tagits fram i samråd med akademiska företrädare.

Urvalsnycklarna avser centralt producerade forskningsnyheter på KI med media och allmänhet som målgrupper och handlar om:

  • Artikelns aktualitet, begriplighet och relevans för en eller flera målgrupper utanför forskarsamhället. Det är det första vi tittar på i bedömningen.  
  • Artikeln är av strategisk betydelse för KI som organisation. Även förtroendet för KI påverkar nyhetsvärderingen.
  • Tydlig KI-koppling. En KI-forskare är korresponderande författare eller till exempel svensk samordnare för ett större, internationellt samarbete.
  • Artikeln innehåller originalresultat (inklusive metastudier) som har accepterats för publicering i en sakkunnig-granskad vetenskaplig tidskrift, så kallad peer-review.
  • Tidskriften har impaktfaktor (JIF) 5 eller högre, alternativt rankas mycket högt inom ett forskningsområde. Enbart hög JIF utgör sällan ett nyhetsvärde i sig.

Urvalsnycklarna ovan utesluter abstracts till konferenser, översiktsartiklar (reviews), rapporter, artiklar publicerade på preprintserver eller i nya tidskrifter utan JIF. Vi kan göra undantag om allmänintresset eller den strategiska betydelsen för KI bedöms vara tillräckligt stort. I sådana fall är det extra viktigt att alla förutsättningar och vetenskapliga svagheter redovisas. Vi kan i vissa fall även anlita andra forskare på KI för en ”second-opinion”.

Tänk på att: Ju tidigare i processen du kontaktar kommunikationsavdelningen, desto större chans att vi kan ge stöd i kommunikationen. Ett genomarbetat populärvetenskapligt underlag och god förmåga att kommunicera hjälper ofta till för ett bra slutresultat.

Dags att skriva, fixa bilder och skicka ut

Ett pressmeddelande är en nyhetsartikel med kontaktuppgifter till talespersoner som journalister lätt kan kontakta för att ställa ytterligare frågor. Ofta bifogas organisationens logotyp, bilder för publicering och annat underlag som journalister kan ha nytta av i sitt arbete.

Ett nyhetstips är en kortare text med kontaktuppgifter som skickas till en mindre grupp journalister.

Nyhetsartiklar och pressmeddelanden från KI bygger oftast på ansvarig forskares populärvetenskapliga underlag (se formuläret). Texten bearbetas av KI:s forskningskommunikatörer och ges en nyhetsmässig struktur, så att den blir intressant och begriplig för allmänheten. Ibland anlitas upphandlade frilansskribenter för arbetet.

Tidskriftens embargo (sekretess) respekteras alltid – ansvarig forskare får alltid läsa och rätta eventuella sakfel före publicering eller utskick. Samtliga nyhetstexter översätts så att de alltid finns på både svenska och engelska. Översättningen kontrolleras av ansvarig forskare.

Bra bilder och illustrationer kan öka det mediala intresset. Porträttbilder som medierna kan använda gratis ska alltid bifogas. Enklast är att kontakta KI:s egen bildbyrå, Bildmakarna, för att ta fram pressbilder (för fri publicering). Andra alternativ kan diskuteras med kommunikatören som du samarbetar med i det specifika ärendet.

På KI sker distribution av nyhetstips och pressmeddelanden både med hjälp av vanlig e-post och via olika webbpubliceringsverktyg. Det beror helt på vilka journalister och medier vi vill nå. Samtliga pressmeddelanden publiceras på vår egen nyhetssajt KI Nyheter på ki.se. Ofta delas de också via KI:s konto på den sociala plattformen X (tidigare Twitter) av kommunikationsavdelningen – om du vill tagga något särskilt konto i delningen är det bra om du meddelar oss i god tid. 

Om kontaktuppgifter

Notera att kommunikationsavdelningen ofta sparar talespersoners kontaktuppgifter i sin interna telefonbok för eventuellt framtida bruk. Om du tror att vi kan ha haft anledning att spara dina kontaktuppgifter och vill veta vad det står, ändra eller ta bort dina uppgifter kan du alltid mejla pressinfo@ki.se.

Roller, ansvar och goda relationer

För bästa resultat är det viktigt att nyhetsproduktionen bygger på ett samarbete, där båda parter värnar om och respekterar varandras roller. Det är kommunikatörens ansvar att nyhetstexten blir så begriplig, välskriven och intressant presenterad som möjligt. Det är forskarens ansvar att fakta är korrekta och att nyheten håller för vad resultaten i studien visar.

Bäst är att en av författarna håller i kontakten med kommunikatören.

Observera! Som kontaktperson förväntas du förse kommunikatören med underlag till nyheten eller pressmeddelandet i god tid, det vill säga minst två arbetsveckor innan planerad publicering om inte annat är överenskommet. Om underlaget inte inkommer i god tid finns en risk att kommunikationsavdelningen måste prioritera bort nyheten. 

När det är dags för intervjuer av journalister i externa medier är det bra att tänka på att journalister har en annan roll än KI:s kommunikatörer och kan ställa kritiska frågor om studiens tillvägagångssätt och resultat.

Om du är talesperson är det viktigt att det går att nå dig när nyheten släpps, så att journalisterna har möjlighet att ställa frågor. Uppdatera din profilsida på ki.se i god tid inför eventuella intervjuer.

Information om finansiärer och eventuella företagsintressen ska tydligt framgå i KI:s nyhetsartiklar och pressmeddelanden.

Kontakt

Presstjänsten

Telefon: 08-524 860 77 | E-post: pressinfo@ki.se

Presstjänsten är öppen 09.00-17.00 på vardagar. Presstjänsten är stängd under jul-, nyårs-, påsk- och midsommarhelgerna. Under semestermånaderna på sommaren kan särskilda öppettider förekomma.