The Conversation – en chans för forskare att nå ut till nyhetsmedier

Karolinska Institutet är medlem i den internationella nyhetsplattformen The Conversation, som erbjuder forskare alternativa vägar att interagera med nyhetsmedia. Som forskare får du hjälp med att stärka din internationella profil och vässa din kommunikationsförmåga. Samarbetet med The Conversation tjänar också ett högre syfte genom att förmedla expertkunskap till journalister och allmänhet – ett roligt sätt att ge tillbaka till det omgivande samhället.

Vad är The Conversation?

The Conversation är en politiskt obunden, icke-vinstdrivande internationell nyhetsplattform på nätet som tillåter andra medier att återpublicera artiklar under ett Creative Commons-avtal. Plattformen skiljer sig från andra medier genom att artiklarna är skrivna av forskare inom deras eget expertområde. Ett team av professionella journalister och redaktörer hjälper till att finslipa artiklarna för att säkerställa att de är anpassade för en bred publik. Det är expertdriven journalistik när den är som bäst.

Historik och spridning

The Conversation lanserades i Australien 2011, delvis som ett svar på nedskärningar av vetenskapsjournalistik i vanliga media. Grundarna föreställde sig ett gigantiskt nyhetsrum där forskare samarbetade med professionella journalister för att säkerställa att den senaste kunskapen inom olika områden skulle nå ut i samhällsdebatten.

Sedan dess har The Conversation växt till åtta upplagor på fyra språk, inklusive en global upplaga, och når cirka 64 miljoner läsare per månad – en siffra som inkluderar återpubliceringar i medier som BBC, CNN, Washington Post, ScienceAlert och tusentals fler. Läsarna är huvudsakligen yngre personer utanför universitetssektorn med jobb som läkare, lärare, journalist eller beslutsfattare av något slag.

Varför skriva för The Conversation?

Några fördelar för forskare:

 • Personlig profilering. Artiklar publicerade av The Conversation får tiotusentals till hundratusentals läsare. Författare kontaktas regelbundet av tidningar och medieföretag för uppföljningar. Vissa artiklar har refererats av politiska ledare och bidragit till att forma politiska förslag, andra har lett till jobberbjudanden, nya forskningssamarbeten och kontakter med industri och ideella organisationer. Det är ett sätt att skapa en parallell meritlista till ditt vetenskapliga arbete som är sökbar på Internet för en bred publik.
   
 • Användbar statistik. Varje skribent har tillgång till ett analysverktyg som inkluderar antalet läsare, delningar i sociala medier och återpubliceringar i andra medier. Den här informationen kan användas i anslagsansökningar för att visa hur du arbetar med samverkan och att dela med dig av din kunskap med det omgivande samhället. Eftersom de flesta artiklar som publiceras i The Conversation är på engelska passar informationen bra för ansökningar till finansiärer inom EU och USA.
   
 • Förbättrad kommunikationsförmåga.  Ett viktigt uppdrag för The Conversations redaktörer är att hjälpa forskare med att förtydliga sina idéer och rikta sina budskap till en allmän publik. Författare beskriver denna process som en pedagogisk erfarenhet som har hjälpt dem att kommunicera bättre på andra håll, från att undervisa studenter till att skriva anslagsansökningar.
   
 • Kontroll över presentationen. Journalistiskt redigerade artiklar publiceras i The Conversation endast efter slutgiltigt godkännande av forskaren/författaren. Det innebär att forskare har kontroll över slutprodukten och eliminerar risken att bli felciterad. Creative Commons-licensen innebär också att andra medier endast kan återpublicera din text ordagrant och utan ändringar.
   
 • Samverkan och nyttiggörande. Att dela din kunskap med andra utanför ditt expertområde ökar chansen att din forskning kommer till nytta för resten av samhället. Det är också roligt att skriva om ett ämne som man kan väldigt bra på ett sätt som de flesta kan förstå. 

Vem betalar?

The Conversation är en ideell organisation som finansieras av medlemsavgifter och stöd från cirka 500 universitet och forskningsinstitut runt om i världen. Avgifter och donationer betalar de anställdas löner och administrativa kostnader. Författare får varken betalt eller debiteras för att skriva artiklar. KI är en betalande medlem i den brittiska upplagan, tillsammans med närmare 90 universitet och forskningsinstitut i Europa.

Hur går det till att publicera i The Conversation?

Artiklar kommer vanligtvis till på ett av följande tre sätt:

 1. Redaktörerna för The Conversation ber en forskare i nätverket att skriva ett inlägg om ett aktuellt ämne. Det här gäller en majoritet av artiklarna.
 2. Forskare eller kommunikatörer inom medlemsorganisationerna föreslår/pitchar en artikelidé. Forskare uppmanas att pitcha via en särskild sida på The Conversations webbplats. OBS! Skriv inte en fullständig artikel förrän ditt förslag/pitch har accepterats av en redaktör.
 3. Redaktörerna skickar dagliga och månatliga expertförfrågningar till medlemsorganisationernas presstjänster, som sedan identifierar lämpliga skribenter för det efterfrågade ämnet vid sina universitet.

Vissa artiklar blir också innehåll för The Conversations poddar.

Vilken typ av innehåll vill de ha?

Artiklar i The Conversation är vanligen på cirka 800 ord och kan ha lite olika inramning:

 • Nyheter – insikt/analys av aktuella frågor, eller nya infallsvinklar på aktuella eller äldre ämnen.
 • Forskning – berätta om dina egna senaste forskningsresultat eller kommentera andras forskning.
 • Tidlös fördjupning – berätta en intressant historia eller svara på en intressant fråga inom ditt expertområde.
 • Ovanliga och överraskande berättelser – läsare älskar när någon går emot strömmen uppbackad av forskning.
 • Personliga berättelser, mänskligt intresse.
 • Listformat – "fem saker att känna till om..." eller "tio skäl varför..."
 • Lathundar och guider – läsare gillar att få goda råd som kan hjälpa dem i vardagen.

Hur gör man för att komma i gång?

Se till att redaktörerna för The Conversation vet att du är intresserad av att skriva och vad du har för expertis. KI:s kommunikationsavdelning kan också hjälpa till genom att matcha dig med rätt expertförfrågan eller genom att pitcha en artikelidé för din räkning. Det hjälper om din profilsida på ki.se är uppdaterad och återspeglar din forskning på ett sätt som är begripligt för en bredare allmänhet. 

Publiceras alla artikelidéer i The Conversation?

Tyvärr inte – därför bör du alltid skicka in ett förslag/pitch och vänta på ett bekräftande svar innan du börjar skriva en fullständig artikel. Här kommer lite tips på hur du ska göra – och inte.

Det ska du göra:

 • Hitta en bra och tydlig nyhetsvinkel för din artikel. Var till exempel uppmärksam på aktuella händelser som rapporteras i nyheterna – och som kan utnyttjas för att fånga en läsares uppmärksamhet och intresse. Eller pitcha en artikelidé redan ett par veckor innan du har en ny vetenskaplig artikel som publiceras (med embargo).
   
 • Håll din pitch kort och koncis, det brukar räcka med 200–300 ord. Fokusera på ett (1) huvudbudskap eller formulera ditt förslag i ett par, tre tydliga meningar. Svara sedan på frågan "vad är grejen?", alltså varför är detta viktigt och varför ska läsarna bry sig?
   
 • Förklara varför du är rätt person att skriva en sådan text genom att referera till tidigare forskning och din koppling till KI. Alla författare måste ha en aktuell akademisk anställning/anknytning vid ett universitet, med doktorand som lägsta karriärnivå.
   
 • Om du blir ombedd att skriva en artikel, stäm av med din redaktör för att säkerställa att du har förstått vinkeln, längden på texten och vad som krävs för att artikeln ska fungera i sammanhanget. Kom överens om en deadline och håll dig till den. Läs den information som redaktören skickar till dig om hur du refererar till fakta och statistik med hjälp av hyperlänkar. The Conversation använder ett digitalt redigeringsverktyg som möjliggör direkt coachning om språk, stil och form.
   
 • När din artikel har publicerats, dela den gärna på dina sociala medieplattformar och/eller med KI:s kommunikationsavdelningen så att vi kan hjälpa till att sprida artikeln.
   
 • Delta i en av The Conversations workshops i populärvetenskapligt skrivande och hitta nyhetspotentialen i din forskning. Dessa workshops är utmärkta för att finslipa artikelidéer och för att lära dig mer om populärvetenskapligt berättande. De kommer också att öka dina chanser att accepteras av The Conversation.

Det ska du inte göra:

 • Skicka inte in en färdig artikel redan vid den första kontakten. Den typen av artiklar accepteras nästan aldrig och är sannolikt bara slöseri med tid. De bästa artiklarna är resultatet av ett samarbete mellan forskare och redaktör.
   
 • Skicka inte ett abstract eller en vetenskaplig artikel med fråga om de är intresserade. Tanken är att komma bort från det vetenskapliga skrivandet och redaktionen måste se att forskaren klarar av att skriva för en lekmannapublik. 
   
 • Tappa inte sugen om The Conversation tackar nej till din artikelidé. The Conversation får cirka 5 000 pitchar per år, varav ungefär en tredjedel resulterar i publicerade artiklar. Det finns många anledningar till att en pitch kanske inte fungerar; kanske ämnet behandlades nyligen av en annan forskare eller så är ämnet för smalt eller komplicerat för en bredare publik. Det har ingenting att göra med kvaliteten på din forskning eller expertis.

Delta i en workshop

The Conversation erbjuder upp till fyra utbildningstillfällen per år för KI-forskare. Under dessa workshoppar får du en chans att öva på att hitta nyhetspotentialen i din egen forskning och att skriva för allmänheten. Meddela kommunikationsavdelningen om du är intresserad av att delta i en workshop eller medverka i The Conversation. Nästa workshop kommer att hållas på KI Campus Solna den 26 mars 2024 kl 09:00-11:00.

Gå en digital skrivkurs

Utöver de workshoppar som ingår i medlemskapet erbjuder The Conversation fyra kompletterande onlinekurser på engelska för forskare på alla nivåer. Syftet är att kursdeltagarna ska lära sig hur det fungerar att skriva för The Conversation och utveckla de färdigheter som behövs för att skriva artiklar riktade till allmänheten. Forskare och doktorander vid KI kan kostnadsfritt genomföra en eller flera kurser i egen takt vid den tidpunkt som passar dem bäst. Registrera dig och utforska kurserna.

Lista ditt evenemang hos The Conversation

Evenemang för allmänheten som arrangeras i KI:s regi kan listas hos The Conversation utan kostnad via detta formulär. Kommande evenemang syns på webbsidan och vissa inkluderas i The Conversations nyhetsbrev. 

Artiklar av KI-forskare i The Conversation