Telefoniansvariga

Vid frågor, beställningar eller problem med telefonin ska du vända dig till telefoniansvarig på din institution eller avdelning.

CLINTEC, CMB, CNS

CLINTEC (H9)

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Emma Irving

CMB (C5)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Shahla Rostami

CNS (K8)

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Morten Jacobsen

Christian Dalin

FyFa, GPH, IMM, INCF, KBH, KI DS, KI SÖS

FyFa (C3)

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Isabella Levin

GPH (K9)

Institutionen för global folkhälsa

Bo Planstedt

IMM (C6)

Institutet för miljömedicin

Henrik Jonsson

INCF (INCF)

Henrik Lindström

KBH (K6)

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Jobel Teklebrhan

Simon Begallo

KI DS (D1)

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Malin Wirf

KI SÖS (S1)

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Britta Barkeling

KIB, KM, LabMed, LIME, MBB

KIB (CB)

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

KIB Flemingsberg

Göran Sahlin

KIB Solna

Marcos Cavieres

KM (KM)

Komparativ medicin

Christian Borg

LabMed (H5)

Institutionen för laboratoriemedicin

Jenny Degerholm Langsmo

Theresia Aurén

LIME (C7)

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Vasilis Hervatis

Eva Wasserman (NASP)

MBB (C2)

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Anna Bengtsson Jemt

MEB, MedH, MedS, MMK, MTC

MEB (C8)

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

MEB IT-support

MedH (H7)

Institutionen för medicin, Huddinge

Johanna Sandelius

Linda Strand

MedS (K2)

Institutionen för medicin, Solna

Veronica Ebbersten Lindholm

MMK (K1)

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Jan-Erik Kaarre

MTC (C1)

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kristina Gullsby

Neuro, NVS, (OF) DentMed, OnkPat

Neuro (C4)

Institutionen för neurovetenskap

Therese Brogårde

NVS (H1)

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Allmänmedicin

Mira Lukenic

ARC

Maria Yohuang

Arbetsterapi

Carina Ask

Fysioterapi

Ellinor Tenne

Institutionsledning

Camilla Liljendahl

Klinisk geriatrik, Solna

Sigrid Eklöf

Klinisk geriatrik, Flemingsberg

Helena Fors

Neurogeriatrik

Eva Kallstenius

Omvårdnad

Gunnar Criver

ODONT (OF)

Institutionen för odontologi

Jörgen Jönsson

OnkPat (K7)

Institutionen för onkologi-patologi

Jan Sylvan

Vadim Valkovski

UoL, GVS

UoL 

Monika Armuand

GVS

GVS-personal: Skapa ett ärende via KI Self Service

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Logga in med KI-ID
ML
Innehållsgranskare:
2024-05-30