KI-klient Karyon – din standarddator vid KI

Karyon är Karolinska Institutets kvalitets- och miljöcertifierade standarddator. Med standarddatorn kan du som medarbetare enkelt och effektivt utföra dagliga arbeten med åtkomst till centrala IT-tjänster som lagring och e-post. Tjänsten bygger på av ITA godkända och certifierade PC-modeller från HP och ett antal Mac-modeller.

Kort om KI Karyon & Karyon Mac

 • Tjänsten har fokus på miljö, hållbarhet och säkerhet.
 • Tjänsten medför mindre administration för anställda på institutioner.
 • Tjänsten stödjer upprätthållandet av gemensamma och tydliga rutiner och regelverk för hur en dator beställs, används och sedan utrangeras.
 • Tjänsten levererar en säker, stabil och kostnadseffektiv IT-miljö via automatisering och standardisering.

Så funkar KI Karyon Mac

För vem passar tjänsten

 • Tjänsten riktar sig till anställda och anknutna på KI som ingår i projektet Samordnad IT.
 • Användaren får tillgång till tjänsten genom inloggning med KI-ID på ett klientnätverk mot KI:s centrala domän.

Detta ingår

Tjänsten hanteras från centrala plattformar vilket ger tillgång till följande:

 • Automatiserad installation för certifierade Windows- och Mac-datormodeller.
 • Tillgång till centrala programbibliotek via självbetjäningsportaler.
 • Tillgång till centrala Microsoft365-tjänster (Outlook, Teams, Planner, med flera).
 • Tillgång till centrala och molnbaserade lagringsytor. Användaren ansvarar för att spara dokument och data på de av IT-avdelningen rekommenderade lagringsytor som tjänsten ger åtkomst till.
 • Löpande backup av lokala data som lagras på skrivbord och dokumentkatalog (OneDrive).
 • Central hantering av diskkryptering, vid förlorad dator är informationen skyddad.
 • Central hantering av OS-uppdateringar, säkerhetsuppdateringar och antivirus.
 • Distansarbete medges via VPN-lösning tillhandahåller av ITA.
 • Support (inkl. fjärrsupport) erhålls från ITA.
 • Hårdvaru- och applikationsinventering.
 • Hårdvarugarantin på en standarddator är tre år.

Support

För felanmälan och support skapar du ett ärende i KI IT Selfservice. Ofta kan felavhjälpning göras via fjärrstyrning i Teamviewer vilket gör att du snabbt får hjälp med ditt problem.

 • Ominstallation/felsökning vid problem med operativsystem.
 • Felsökning hårdvara.
 • Felsökning/hjälp med anslutningar till övriga tjänster.
 • Rådgivning vid köp av datorer/kringutrustning.
 • Vid hårdvaruproblem erbjuds lånedator under tiden ordinarie dator är på reparation.

Beställning – hyrdator eller köp

Utbudet av tjänstens godkända standarddatormodeller finns att beställa som hyrdator genom Wisum.

ITA rekommenderar att nyinköp görs som just hyrdator, vilket ger både miljömässiga som ekonomiska fördelar.

Läs mer om fördelarna med hyrdatorer här.

Samma modeller går att också att tillgå genom traditionella inköp, dessa beställer du genom Wisum.

Klientavgift

Tjänsten bekostas av överenskommelsen om klientsupport och kostar 2400 kr/år (200 kr per klient och månad) som faktureras institution/avdelning månadsvis.

Användarguider | KI IT Selfservice

Se guider och material på KI IT Selfservice för att i detalj se hur du installerar program på respektive plattform, med mera:

Kontakt vid frågor

Har du frågor kring KI-Karyon, kontakta Helpdesk.

JH
Innehållsgranskare:
2023-10-04