TeamViewer

Helpdesk använder TeamViewer för att fjärrstyra din dator när du behöver hjälp med att lösa problem på din dator. Helpdesk kan inte koppla upp sig till din dator utan ditt godkännande.

Screenshot

Med TeamViewer har du allt det du behöver för att få hjälp av IT-avdelningen som kan koppla upp sig mot din dator. Med ID-numret som du ser i rutan kan Helpdesk ansluta sig till din dator.

När du stänger ner TeamViewer bryts kopplingen. 

Ladda ner här

LP
Innehållsgranskare:
2023-10-13