Information till medarbetare och studenter med anledning av kriget i Ukraina

Denna information riktar sig till dig som är medarbetare eller student på KI med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Här hittar du hänvisningar till stödfunktioner och annan aktuell information i frågan.

Frågor och svar angående KI och kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina väcker upprördhet, avsky, frustration och också många frågor. Vi har samlat ett antal frågor och svar om kriget i Ukraina och som har relevans för Karolinska Institutet, dess studenter och medarbetare. Sammanställningen är gjord i mitten av mars 2022. Tänk på att läget ständigt förändras och utvecklas och att det kan påverka vissa frågeställningars aktualitet. Vår ambition är att sammanställningen ska uppdateras kontinuerligt. 

Frågor och svar angående KI och kriget i Ukraina

Cybersäkerhet – informations- och IT-säkerhet

I och med det försämrade säkerhetsläget i omvärlden ökar risken för cyberangrepp. Flertalet tillsynsmyndigheter uppmanar nu samtliga att vara extra vaksamma för cyberangrepp.

KI:s säkerhetsfunktioner ber därför alla medarbetare att vara extra vaksamma och uppmärksamma på:

  • Attacker, nätfiske (phishing), skadlig kod, lösenordshantering, falska länkar, bifogade dokument och webbplatser.
  • Att rapportera avvikande funktionalitet och händelser i IT-system.
  • Kring aktiviteter som kan upplevas som försök att inhämta information eller påverka KI:s verksamhet.
  • Att inte använda privat utrustning för arbetsrelaterade uppgifter; inkluderar även användningen av privata molntjänster.
  • Att installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • Rapportera incidenter eller misstänksamma händelser via länken.

Lärosäten ska avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus

Utbildningsminister Anna Ekström uppmanade på en presskonferens den 2 mars lärosäten i Sverige att omedelbart avbryta alla kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. Inga nya kontakter ska tas, sa Anna Ekström. Samtidigt påpekade hon att det i många fall finns individuella kontakter med forskare i Ryssland och Belarus och att de inte per automatik ska likställas med de statliga institutionerna.

  • KI har ett universitetsövergripande Memorandum of Understanding med statlig institution i Ryssland som sägs upp med omedelbar verkan.
  • Prefekterna ska undersöka om det finns institutionsövergripande avtal med statlig institution i Ryssland eller Belarus och i så fall säga upp med omedelbar verkan.
  • För individuella kontakter och samarbeten mellan forskare behöver respektive forskare bedöma om kontakterna är lämpliga och beakta säkerhetspolitiska aspekter. För behov av enskild rådgivning bör närmaste chef vara beredd.

Läs hela regeringens uttalande på regeringens hemsida.

Stöd till medarbetare

Telefonrådgivning erbjuds alla anställda, stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI, för snabb tillgång till professionell hjälp. 

Företagshälsovården – Avonova hälsocenter

Stöd till studenter

Studenthälsan

  • Ta kontakt med ovanstående stödfunktioner eller med din närmaste chef/studievägledare.
Anna Svensson
2022-07-05