Skip to main content

Hantera forskningsdata

En av de viktigaste delarna i ett forskningsprojekt är hantering av forskningsdata och hur forskningen dokumenteras. Här samlas information som du som forskare kan ha användning av inom dina projekt.

Aktuellt nu

Workshoppar och utbildningar med fokus på forskningsdata