Arkivmapp i dator

KI ELN - den elektroniska loggboken

KI ELN är en mjukvara för forskningsdokumentation. KI ELN ersätter forskningsjournaler och labböcker i pappersformat. 
Här finns information för dig som använder ELN ("user") och för dig som administrerar ELN ("superuser").

IF THE HOME PAGE IS STUCK ON "LOADING" YOU HAVE TO CLEAR CACHE ON GOOGLE CHROME, SEE https://staff.ki.se/ki-eln-maintenance

Foto: iStock,friköpt

Introduktion

Kom igång

Resurser

Kontakt