Dokumentation rörande biobankprover och biobanker

Dokumentation om biobankprover och biobanker kan delas in i två olika kategorier: metadata kopplade till själva proverna och biobankavtal kopplade till studien.

Metadata kopplade till proverna

Det är mycket viktigt att se till att du har rätt dokumentation kopplad till dina biobankprover, så att du ser till att du har all möjlig information när proverna ska användas i framtiden. Det betyder att du måste dokumentera alla steg som rör proverna från början. Samtycket kopplat till studiedeltagaren och proverna ska dokumenteras och du behöver också information om provtagningsprocedurer, typ (er) av prov (er), vilken typ av rör / behållare som användes, hur provet transporterades till biobank och hålla koll på andra kvalitetsmarkörer när de är tillgängliga. Det betyder att det är viktigt att dokumentera de preanalytiska stegen när prover samlas, eftersom de kommer att påverka vilken typ av analys och forskning som kan göras.

Se till att du har rätt dokumentation om hur du spårar proverna, vilket kodningssystem du använder, om proverna streckkodas och hur proverna är kopplade till givaren. Dessutom är information om var och hur prover lagras viktig.

Det är först ganska nyligen som försök har gjorts, både nationellt och internationellt, för att standardisera denna dokumentation - särskilt dess innehåll och format. Mer information finns på BioBanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden och International Society for Biological and Environmental Repositories (SPREC). En annan användbar standard är Minimum Information About BIobank data Sharing (MIABIS).

 

Biobankavtal

Biobankavtal reglerar vem (vanligtvis en organisation som Karolinska Institutet eller Karolinska universitetssjukhuset) som är juridiskt ansvarig för proverna och vad en mottagare av prover får göra eller inte. Varje gång prover lämnar den juridiskt ansvariga organisationen ska ett materialöverföringsavtal (MTA) skrivas som anger syftet med forskningen, vem som är ansvarig, vem som mottagaren av proverna och vilka mottagares ansvar.

Överföring av juridiskt ansvar från en organisation (juridisk enhet = huvudman) till en annan kan göras på två olika nivåer, beroende också på antalet involverade organisationer - om överföringen sker till exempel mellan Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet ett enda normalt avtal (ett så kallat utlämningsavtal) behövs, men istället om överföringen också var från Uppsala universitetssjukhus (Akademiska sjukhuset) och Umeå universitetssjukhus till Karolinska Institutet är det vanligtvis bättre att använda ett så kallat multicenteravtal istället för att ha tre separata utlämningsavtal, en med varje sjukhus.

För mer information, kolla in KI Biobank (KI Biobank är en kärnanläggning vid Karolinska Institutet som erbjuder rådgivning och Biobank Sverige.

Nikolaos Volakakis
2023-09-28