Utbildning och stöd inom forskningsdatahantering

Genom hela forskningsprocessen så erbjuds olika typer av utbildningar och stöd inom forskningsdokumentation och datahantering för alla forskare på Karolinska Institutet (KI).

Doktorandkurs 

Doktorandkurs i öppen vetenskap och reproducerbar forskning  täcker aktuella problem i reproducerbarhet och metoder för öppen vetenskap, inklusive public access, open data och open code. För mer information kontakta gärna Gustav.Nilsonne@ki.se.

Webbutbildning

En webbutbildning inom forskningsdokumentation och datahantering finns tillgänglig för alla på KI, och ingår i de obligatoriska introduktionskursen för doktorander: Research data and handling of research data.

Workshoppar och seminarier

Om du vill boka in en workshop eller presentation, till exempel på institutionen eller för en forskarskola, vänligen kontakta Research Data Office (RDO). Vi har också öppna workshoppar som du hittar i vår kalender.

Externa kurser

Mantra research data management training

Foster courses

NBIS kurs: Introduction to data

NBIS kurs: Tools for reproducible research

Elektronisk loggbok (ELN)

Användarmanualer och ELN-demofilmer finns på ELN hemsidorna.

Kontakta Research data office

Research Data Office (RDO) ger stöd i forskningsdokumentation och hantering av forskningsdata genom hela forskningsprocessen för alla forskare på Karolinska Institutet. Kontakta oss på rdo@ki.se.

CM
Innehållsgranskare:
2023-10-04