Vad ska dokumenteras?

Forskningsdokumentation bör göras på ett sådant sätt att det är möjligt för medarbetare och externa forskare att följa och granska forskningen.

stages

Forskningsdokumentation bör omfatta forskningens intellektuella och praktiska sidor, samt hänvisa till de administrativa dokument som rör forskningen.

Vad ska inkluderas?

För att täcka de intellektuella och praktiska aspekterna av forskning är det lämpligt att dokumentera:

KI ELN
 • Bakgrund och syfte
 • Material
 • Data
 • Metod
 • Bearbetning och analyser av material och/eller data
 • Resultat
 • Slutsats
 • Beslut

Dokumentationen av forskningsprocessen måste ske elektroniskt i KI ELN.

Djurjournaler ska föras i Tick@lab

Administrativa dokument

För att klargöra de administrativa omständigheterna rekommenderar vi att hänvisningar görs till följande dokument som kan registreras på din avdelning:

KI ELN
 • Projektbeskrivning (referera exempelvis till en ansökan)
 • Finansiering
 • Tillstånd, till exempel etiktillstånd, och eventuella tillägg och/eller ändringar
 • Avtal, och eventuella tillägg och/eller ändringar
 • Konsekvensbedömning avseende dataskydd
 • Datahanteringsplan
 • Eventuell korrespondens med betydelse för forskningen
 • Rapporter och publikationer
 • Minnesanteckningar från möten och/eller samarbeten


 För att se vilka handlingar som måste diarieföras, kolla KIs dokumenthanteringsplan

När ett projekt är klart kan publikationer / data delas och forskningen ska arkiveras.
publikationer

Kontakta Research data office

Vid frågor kring forskningsdokumentation kontakta oss på: 

rdo@ki.se

NV
Innehållsgranskare:
2024-03-22