Elektronisk loggbok, KI ELN

KI ELN är en elektronisk anteckningsbok (labb / loggbok) som är plattformen för val av elektronisk forskningsdokumentation vid KI.

Från 1 januari 2019 är det obligatoriskt för KI-forskare att dokumentera sin forskning elektroniskt.

Beslutet togs av rektor den 20 juni 2017 (Elektronisk dokumentation av forskning, DNR: 1-590 / 2017), efter diskussioner med forskningsnämnden och gruppen för alla avdelningschefer /Prefektgruppen.

Forskningen vid KI sträcker sig över många olika forskningsområden, från förklinisk forskning till epidemiologisk och klinisk forskning, med olika behov och krav på dokumentation.

KI ELN kan anpassas för att tillgodose dessa olika behov och utgör ryggraden för forskningsdokumentation vid KI. KI ELN underlättar också interaktion och samarbete inom och mellan forskningsgrupper.

KI ELN finansieras och styrs av forskningsnämnden och är därför gratis för forskarna (ingår i IT-avgiften).

För att få tillgång till och använda KI ELN krävs att det att man har ett KI-ID eller ett KI-student-ID.

För externa användare betyder det att de måste kopplas (sv. Anknutna) till KI, detta kan underlättas av IDAC-administratörer vid varje avdelning.

För mer information besök ELN:s hemsida

Kontakta Research data office

Vid frågor kring forskningsdokumentation kontakta oss på:

rdo@ki.se

NV
Innehållsgranskare:
2024-06-26