Utbildning och stöd inom RDO och samarbeten

Genom hela forskningsprocessen så erbjuds du olika typer av utbildningar och stöd för dokumentation och datahantering.