Etik kopplat till externa forskningsfinansiärers krav

Information kring forskningsetik som fokuserar på externa finansiärers krav och vad som gäller om du som forskare ska samarbeta med ett universitet eller företag i ett annat land än Sverige.

God forskningssed, ansvar och etik

För att forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter i Sverige så behövs ett etiskt godkännande från Etikprövningsmyndigheten (läs mer om vad som ska ingå i en humanetikansökan).

Samarbetar du som forskare med ett universitet eller företag från ett annat land kan det finnas etiska skillnader mellan ländernas olika lagar, regler och rutiner som är viktiga att känna till. Ska du ansöka eller har fått anslag från en extern finansiär kan det även finnas vissa etiska krav som du som forskare ska uppfylla för att du ska få/behålla anslaget.

Nedan följer en sammanfattning kring vad som kan gälla. Längst ner på sidan finns även dokumentet ”Etikstöd FAQs” med mer utförlig information och exempel på vanliga frågor som kan uppstå.

Skillnader mellan Sverige och andra länder

I många länder, både inom och utanför EU, görs etikprövning lokalt på det sjukhus/lärosäte där forskningen/datainsamlingen ska utföras. Det kan också förekomma årliga granskningar eller förnyelser av etiktillstånd. I Sverige finns en nationell etikprövning som behandlar alla ansökningar oavsett var i Sverige forskningen görs, och årliga granskningar eller förnyelser av etiktillstånd görs inte.

Det kan också vara skillnader på när en etikprövning behöver göras. I USA till exempel krävs endast etikgodkännande för att utföra forskning på levande människor, ej för avlidna. I Sverige däremot krävs etikgodkännande för att forska på till exempel material både från levande och avlidna människor. Det är viktigt att du som forskare tar reda på vad som gäller i det land du ska samarbeta med, och om det landets regler är kompatibelt med den svenska lagstiftningen.

Ska data skickas från KI och/eller behandlas av annan part/land (innanför eller utanför EU/EEA) än KI, ska ett data processor agreement eller ett material transfer agreement upprättas mellan parterna. Avtal kan även behövas om KI ska ta emot data eller processa data för någon annans räkning. Mallar kan fås av den juridiska avdelningen: avtal@ki.se

Externa forskningsfinansiärers krav

Det är viktigt att du som forskare kollar upp vad forskningsfinansiären har för krav när det kommer till forskningsetik, för här kan det skilja sig åt mellan olika finansiärer. Till exempel, anslag som går under Horizon2020/Horizon Europe och ERC (European Research Council Grants) kräver att forskaren fyller i en ”ethics self-assessment” som ska skickas med ansökan. För ERC-projekt kan även ibland en ethics advisor eller en ethics advisory board efterfrågas.

Många finansiärers granskare saknar kunskap om svensk lagstiftning och skillnaderna som finns mellan olika länder. Det blir därför ofta forskarens uppgift att förklara den svenska lagstiftningen och systemet för granskaren.

Etikstöd FAQs

Compliance & Data Office

SP
Innehållsgranskare:
Sofie Possmark
2024-05-07