Svenska Nationell Datatjänst (SND)

SND är ett nationellt konsortium, där KI ingår, som kontinuerligt utvecklar områdesspecifikt stöd kring datahantering och dokumentation.

Sedan 2018 finns SND konsortiet där KI ingår tillsammans med åtta andra lärosäten:

 • Chalmers tekniska högskola
 • Göteborgs universitet (värduniversitet)
 • KTH
 • Lunds universitet
 • Stockholms universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet

Syftet med SND är att gemensamt nationellt jobba med frågor kring datahantering och öppna data, samt att bistå med utbildning, mallar och stöd till forskarna kring framförallt tillgängliggörande, bevarande och återanvändning av data.

Stödet nationellt finns framförallt i form av domänspecialister inom olika ämnesområdet, tillsammans med lokalt stöd via så kallade Data Access Units (DAUs) – KIs DAU är en del av vårt Research Data Office (RDO) och mer information finns på våra datahanteringssidor.

Presentera metadata och dela data via SND

Forskare på KI kan presentera metadata och dela data via SND:s forskningsportal.

Rådata sparas lokalt på KI och kan göras tillgängliga direkt via länk från SND:s katalog om detta är möjligt (inga personuppgifter och inga andra hinder) eller på begäran (en förfrågan går till KI om data inte kan göras helt öppna).

 • Data lagras på S3, den nya centrala lagringen på IT-avdelningen och skrivskyddas.
 • Arkivförteckning fylls i och beskriver bland annat typ av data, vem som är ansvarig och hur länge data ska lagras (data registrerade i SND-katalogen skall inte gallras).
 • En permanent identifierare, så kallad DOI (digital object identifier) med "KI-prefix" kopplas till katalogposten.
 • Metadata läggs in i SNDs forskarportal och katalogposten koppas till sparade data på KI.
 • Andra forskare kan söka efter och komma åt metadata genom SNDs forskarportal, samt via länk antingen få tillgång direkt till data eller söka tillgång till underliggande data.
 • Förfrågan om tillgång till data går till KI, vanligen direkt till ansvarig forskare.
 • Om data ska tillgängliggöras utanför KI ges sedan kontrollerad tillgång via säker "file transfer" via S3.

Kontakta Research data office

Vid frågor kring forskningsdokumentation kontakta oss på:

rdo@ki.se

CM
Innehållsgranskare:
2024-07-04