Support under Steg 1. Planera din datahantering

Datahantering 1.Planera
Stöd
Stöd: Var:
On demand workshop om datahantering rdo@ki.se
Granskning av datahanteringsplaner för VR- och Horizon-projekt https://staff.ki.se/data-management-plans
DMPOnline: ett elektroniskt verktyg som tillhandahålls KI-resarchers för att skapa DMP https://dmp.ki.se/?perform_check=false
KI: s riktlinjer för forskningsdokumentation https://staff.ki.se/guidelines-for-research-documentation-and-data-mana…
Etikfrågor compliance@ki.se
Online kurs om forskningsdokumentation https://ki.instructure.com/courses/4158
Online GDPR kurs https://ki.instructure.com/courses/8813
Kontrakt/avtal avtal@ki.se
Frågor om informationssäkerhet infosec@ki.se
Frågor om personuppgifter dataskyddsombud@ki.se
Kurs om forskningsetik https://ki.se/om-ki/research-ethics-for-postdocs-and-researchers-in-med…
Frågor om exportkontroll exportkontroll@ki.se
NV
Innehållsgranskare:
2024-05-15