Research Data Office, RDO

Research Data Office (RDO) ger stöd i forskningsdokumentation och hantering av forskningsdata genom hela forskningsprocessen för alla forskare på Karolinska Institutet.

RDO är en virtuell organisation med personal från Arkivet, Compliance and Data Office, IT-avdelningen (ITA) och Universitetsbiblioteket (KIB).

RDO har i uppdrag att bistå KI:s forskare med ett enkelt och säkert forskningsstöd för i första hand hantering av forskningsdata.  Datahantering spänner över hela forskningsprocessen från planering och insamling av data, lagring i olika delar av processen, tillgängliggörande av forskningsdata, samt dokumentation och arkivering.

RDO fungerar även som remissinstans och kravställare gentemot andra forskningsstödjande verksamheter.

RDO

Kontakta Research data office

Research Data Office (RDO) ger stöd i forskningsdokumentation och hantering av forskningsdata genom hela forskningsprocessen för alla forskare på Karolinska Institutet. Kontakta oss på rdo@ki.se.

NV
Innehållsgranskare:
2024-06-28