Guide till MedH:s kommunikationskanaler

Här får du en översiktlig sammanställning av MedH:s kommunikationskanaler, med fokus på våra interna kanaler.

Två datorskärmar på ett skrivbord.
Foto av Domenico Loia, Unsplash

Ha för vana att gå in på Medarbetarportalen varje vecka! Du vill väl inte missa allt spännande som händer vid institutionen och på KI? Samtliga medarbetare vid KI och MedH har ett kommunikationsansvar—det är din uppgift att hålla dig uppdaterad kring aktuella teman som berör institutionen och KI. Läs mer om medarbetares ansvar för kommunikation i Karolinska Institutets kommunikationspolicy.

För frågor om MedH:s kommunikationskanaler, kontakta: amalia.kewenter@ki.se

Nyhetsbrev och interna sidor på Medarbetarportalen

MedH nyhetsbrev

MedH publicerar ett nyhetsbrev som skickas ut till alla medarbetare via e-post tre gånger per termin. I nyhetsbrevet får du ta del av information från prefekt, ledningsgrupp samt den centrala administrationen. Andra exempel på innehåll i nyhetsbrevet är tips om verktyg och kurser vid KI/MedH, nyheter om forskning och utbildning vid institutionen, samt intervjuer med medarbetare.

För medarbetare vid MedH på ki.se

Den huvudsakliga målgruppen för medarbetare på MedH är anställda och anknutna vid MedH, men innehållet är även tillgängligt för allmänheten och andra målgrupper. På MedH:s sidor på Medarbetarportalen hittar du interna nyheter, kalender och driftinformation. Här finns även information om MedH:s ledningsgrupp, institutionens interna strategi, samt institutionens senaste delegationsordning.

Lista på kommunikationskanaler.
Lista på MedH:s interna kommunikationskanaler. Uppdaterad hösten 2021.

E-post och ledningsgruppsmöten

E-post

E-post är en välanvänd kanal för information och kommunikation till och med MedH:s medarbetare. E-post används bland annat för nyheter som berör institutionen, samt för att dela information om seminarier och events vid KI och MedH. Ett flertal e-postlistor används av institutionen, logga in för mer information om dessa listor.

Ledningsgruppsmöten

MedH:s ledningsgrupp möts varannan vecka för att diskutera aktuella frågor vid institutionen och KI. Beslut som rör alla medarbetare kommuniceras vidare till MedH bland annat genom institutionens nyhetsbrev och e-post.

Lista på MedH:s kommunikationskanaler
Lista på MedH:s interna kommunikationskanaler. Uppdaterad hösten 2021.

Institutionsmöten

MedH:s institutionsmöten är såväl digitala, fysiska eller hybridmöten med information och dialog kring aktuella frågor vid MedH. Prefekten är sammankallande för mötena, vilka vanligtvis hålls cirka fyra gånger om året.

Lista på kommunikationskanaler.
Lista på MedH:s kommunikationskanaler. Uppdaterad hösten 2021.

MedH:s externa kommunikation

MedH:s externa sida på ki.se finns kontaktuppgifter till centrala administrationen, information om MedH:s forskning och utbildning, nyheter samt kalenderhändelser.

Guide till MedH:s externa kommunikationskanal.
MedH:s huvudsakliga externa kommunikationskanal. Uppdaterad hösten 2021.

MedH:s e-postlistor för utskick, log in krävs

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H7.Medicin, Huddinge
Logga in med KI-ID