MedH Ledningsgrupp

Här hittar du information om ledningsgruppen vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), inklusive kontaktuppgifter till ledningsgruppens medlemmar och den gemensamma funktionsbrevlådan.

Person holding light bulb in his hands
Foto: Riccardo Annandale - Unsplash

Om MedH:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen vid institutionen för medicin, Huddinge består av prefekten, administrativ chef, grundutbildningsansvarig (GUA) och studierektor för forskarutbildningen, kommunikatör, samt avdelningschefer för institutionens sju avdelningar. Vid behov adjungeras kompetens till ledningsgruppen.

Ledningsgruppen ansvarar för att prefektens ställningstaganden och beslut förs ut till övriga medarbetare och implementeras i verksamheten. Ledningsgruppen möts regelbundet och diskuterar aktuella frågor som rör hela MedH.

Vissa av de frågor som diskuteras på ledningsgruppens möten kommuniceras ut i MedH:s nyhetsbrev.

Följande är stående punkter på agendan under våren 2024:

  1. Aktuella frågor KI/MedH                   
  2. Strategi MedH 2025 
  3. Integreringen av BioNut med MedH            
  4. Aktuellt inom grundutbildning
  5. Aktuellt inom forskarutbildning
  6. Övriga frågor

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring ledningsgruppens arbete är du välkommen att höra av dig: ledningsgrupp@medh.ki.se

Medlemmar ledningsgruppen

Profile image

Klas Karlsson

Administrativ chef
Profile image

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)
Profile image

Mattias Svensson

Studierektor forskarutbildning
Profile image

Janne Johansson

Avdelningschef Biovetenskaper och näringslära
Profile image

Anna Norrby-Teglund

Avdelningschef Centrum för infektionsmedicin, CIM
Profile image

Mikael Ryden

Avdelningschef Endokrinologi och Lipidlaboratoriet
+46852482922
Profile image

Annika Bergquist

Avdelningschef Gastroenterologi och reumatologi
Profile image

Eva Hellström Lindberg

Avdelningschef Hematologi/HERM
Profile image

Anders Sönnerborg

Avdelningschef Infektionssjukdomar och hud
Profile image

Karin Vikström

Kommunikatör
KV
Innehållsgranskare:
2024-07-03