MedH 2025 strategi

På den här sidan finns presentationer från institutionsmöten som behandlar arbetet med MedH:s strategi 2025.

MedH:s vision är att bidra till framtidens kunskap genom medicinsk utbildning och forskning i världsklass. För att uppnå visionen har MedH:s ledningsgrupp i samverkan med fokusgrupper och medarbetare tagit fram en strategi. För mer information om strategin, hänvisar vi till den engelska sidan för MedH 2025.