Delegationsordning MedH

Här finns den senast uppdaterade versionen av delegationsordningen vid institutionen för medicin, Huddinge.

Delegationsordningen utgör bilaga till rektors besluts- och delegationsordning och innehåller besluts- och delegationsordning för institutionen för medicin, Huddinge. Detta dokument ersätter tidigare delegationsordning och delegationer. I enlighet med rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet, beslutar prefekt att följande organisation med besluts- och delegationsordning ska gälla vid institutionen för medicin, Huddinge fr.o.m. 2024-07-01.