moderna byggnader

För medarbetare på MedH

Här finns nyheter, kalenderhändelser, driftinformation samt information om verksamheten som rör medarbetare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

Foto: Martin Stenmark

Just nu vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH)

Nyheter och driftinformation för MedH, ANA Futura och Neo

Kalender för MedH, ANA Futura och Neo

Forskningsnyheter MedH