Strategi 2030 – tillsammans skapar vi framtidens KI

Med Strategi 2030 som ledstjärna kan KI möta omvärlden och framtiden bättre, starkare och mer genomtänkt. Nu är det dags att omsätta strategin i praktisk handling.

Den KI-gemensamma verksamhetsplanen för Strategi 2030

Mer om Strategi 2030

Från nyhetsflödet