MedH Ledningsgrupp

Här hittar du information om MedH:s ledningsgrupp, samt kontaktuppgifter till alla i ledningsgruppen.

Person holding light bulb in his hands
Foto: Riccardo Annandale - Unsplash

Om MedH:s ledningsgrupp

Prefekt Petter Höglund leder institutionen tillsammans med MedH:s ledningsgrupp. Ledningsgruppen möts varannan vecka och diskuterar aktuella frågor som rör hela MedH. Vissa frågor som diskuteras informerar sedan prefekten om i MedH:s nyhetsbrev, exempelvis punkt 2. Om du har frågor eller funderingar kring ledningsgruppens arbete är du välkommen att höra av dig.

Följande är stående punkter på agendan:

  1. Aktuella frågor KI/MedH                   
  2. Strategi MedH 2025                          
  3. Aktuellt inom grundutbildning            
  4. Aktuellt inom forskarutbildning          
  5. Pågående rekryteringar
  6. Övriga frågor

Kontakta gärna oss!

Kontakta gärna oss på ledningsgrupp@medh.ki.se med dina idéer, synpunkter och förslag till ledningsgruppen. Vi återkommer så fort vi kan!

 

Medlemmar i MedH:s ledningsgrupp

Klas Karlsson

Administrativ chef

Ulrika Markne

Prefektsekreterare

Amalia Kewenter

Kommunikatör

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Mattias Svensson

Studierektor forskarutbildning

Anna Norrby-Teglund

Avdelningschef Centrum för infektionsmedicin, CIM

Mikael Ryden

Avdelningschef Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Annika Bergquist

Avdelningschef Gastroenterologi och reumatologi

Kristina Haugaa

Avdelningschef Hjärt- och lungsjukdomar

Eva Hellström Lindberg

Avdelningschef Hematologi/HERM

Anders Sönnerborg

Avdelningschef Infektionssjukdomar och hud