MedH Ledningsgrupp

Här hittar du information om ledningsgruppen vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), samt kontaktuppgifter till ledningsgruppens medlemmar och den gemensamma funktionsbrevlådan.

Person holding light bulb in his hands
Foto: Riccardo Annandale - Unsplash

Om MedH:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen vid institutionen för medicin, Huddinge består av prefekten av administrativ chef, grundutbildningsansvarig (GUA) och studierektor för forskarutbildningen, prefekt-sekreterare, samt avdelningschefer för institutionens sex avdelningar. Vid behov adjungeras kompetens till ledningsgruppen, exempelvis inom kommunikation.

Ledningsgruppen ansvarar för att prefektens ställningstaganden och beslut förs ut till övriga medarbetare och implementeras i verksamheten. Ledningsgruppen möts regelbundet och diskuterar aktuella frågor som rör hela MedH.

Vissa av de frågor som diskuteras på ledningsgruppens möten kommuniceras ut i MedH:s nyhetsbrev, exempelvis uppdateringar kring MedH:s strategi 2025.

Följande är stående punkter på agendan:

  1. Aktuella frågor KI/MedH                   
  2. Strategi MedH 2025                          
  3. Aktuellt inom grundutbildning            
  4. Aktuellt inom forskarutbildning          
  5. Pågående rekryteringar och organisationsförändringar
  6. Övriga frågor

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring ledningsgruppens arbete är du välkommen att höra av dig: ledningsgrupp@medh.ki.se

Vi återkommer så fort vi kan!

Medlemmar ledningsgruppen

Klas Karlsson

Administrativ chef (tjänstledig)

Johanna Sandelius

Tillförordnad administrativ chef

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Mattias Svensson

Studierektor forskarutbildning

Anna Norrby-Teglund

Avdelningschef Centrum för infektionsmedicin, CIM

Mikael Ryden

Avdelningschef Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Annika Bergquist

Avdelningschef Gastroenterologi och reumatologi

Kristina Haugaa

Avdelningschef Hjärt- och lungsjukdomar

Eva Hellström Lindberg

Avdelningschef Hematologi/HERM

Anders Sönnerborg

Avdelningschef Infektionssjukdomar och hud

Ulrika Markne

Prefektsekreterare
AK
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2023-05-25