Nyhetsbrev för medarbetare på MedH

Nyhetsbrevet MedH News går ut till alla anställda och anknutna vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) och utkommer cirka tre gånger per termin. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till nyhetsbrevets redaktör samt utgivna nummer från det senaste året.

Vill du tipsa om en nyhet till MedH News?

Använd gärna denna mall för att tipsa om en nyhet som berör institutionen. Besvara frågorna och skicka till MedH:s kommunikatör karin.viktrom.2@ki.se 

Inkludera  varför det du tipsar om är intressant och relevant, namn på personer som kan berätta mer (gärna med kontaktuppgifter), och ett textunderlag som svarar på:

  • Vad har hänt/ska hända?
  • När?
  • För vem är det viktigt/påverkar det?
  • Hur sker det (seminarium, möte, evenemang)?
  • Varför är det viktigt/intressant?
KV
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-05-27