Skip to main content

Om Medarbetarportalen

Medarbetarportalen vänder sig till dig som är anställd eller anknuten till Karolinska Institutet. Här ska du kunna hitta det du behöver för att på ett smidigt lösa arbetsuppgifter och få information om vad som händer på universitet. Webbplatsen är öppen. Just nu pågår ett projekt för att vidareutveckla Medarbetarportalen. Genom att möjliggöra inloggning kommer du att kunna få information riktad till dig baserat på vilken institution, avdelning, forskargrupp eller enhet som du tillhör. 

KW
KI Webbadmin
2019-05-26
Jenny Thorell