IDAC

IDAC är systemet som hanterar identiteter och behörighetstilldelning, så som ditt KI ID och din epostadress.

Nyheter och driftinfo

Utbildning och stöd

Närliggande system

Verkstäder och utbildningar i IDAC och UBW Anknutna

JC
Innehållsgranskare:
2023-09-15