IDAC

IDAC är systemet som hanterar identiteter och behörighetstilldelning, så som ditt KI-ID och din e-postadress.

Nyheter och driftinfo

Utbildning och stöd

Källsystem som skickar information till IDAC

Verkstäder och utbildningar i IDAC

JC
Innehållsgranskare:
2024-03-04