MedH 2025 strategi

På den här sidan finns presentationer från institutionsmöten som behandlar strategi 2025 vid institutionen för medicin, Huddinge.

Institutionen för medicin, Huddinges (MedH) vision är att bidra till framtidens kunskap genom medicinsk utbildning och forskning i världsklass. För att uppnå visionen har MedH:s ledningsgrupp i samverkan med fokusgrupper och medarbetare tagit fram en strategi. För mer information om strategin, hänvisar vi till den engelska sidan för MedH 2025.

Institutionsmöten om strategin

Under tre tillfällen med start 2020, sammankallade MedH:s prefekt hela institutionen till digitala möten kring strategin. Under samtliga möten hade alla deltagande möjlighet att ställa frågor. Presentationerna skickades även ut via MedH staff e-postlista.

Strategimöte november 2020

Under det första mötet i november 2020 presenterades institutionens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Frågor kring vilken som är MedH:s vision, samt varför institutionen behöver en strategi samt hur vi går vidare med att ta fram en strategi till 2025, togs också upp.

Strategimöte april 2021

På det andra institutionsmötet som hölls i april 2021, gavs en sammanfattning om vad som gjorts hittills gällande strategiarbetet. Mötet innefattade även en presentation av sex ämnesområden och skapandet av fokusgrupper med syfte att arbeta vidare med strategin. Alla medarbetare uppmanades att hitta en fokusgrupp av intresse och anmäla sig till den via ett formulär.

Strategimöte november 2021

Den färdigformulerade visionen för MedH, samt innebörden av visionen presenterades. Under mötet gavs även en sammanfattning och aktuell tidslinje för projektet. En presentation av våra gemensamma mål, samt aktiviteter för att nå dem presenterades också.

Presentationer från institutionsmöten om MedH 2025-strategin

KV
Innehållsgranskare:
2024-04-19