Man writing on a whiteboard.

Anordna forskarutbildningskurser och aktiviteter

Planerar du att anordna en forskarutbildningskurs eller annan lärandeaktivitet för doktorander, så som en workshop eller en konferens? Här nedan hittar du den information du behöver för planering, genomförande och efterarbete.

Foto: Pexels.com

Undervisa på distans