Kursdesign för forskarutbildningskurser

Planerar du en forskarutbildningskurs eller har du redan erfarenhet från att arrangera forskarutbildningskurser? Ta tillfället i akt att förbättra dina kunskaper och diskutera relevanta frågeställningar med dina lärarkollegor.

Kursen Designing doctoral courses fokuserar på forskarutbildningens specifika utmaningar och möjligheter. Kursen riktar sig till kursansvariga med uppgift att designa kurser på forskarnivå på Karolinska Institutet.

Eftersom kursen ges på engelska finns information enbart på engelska.

Mer information 

För mer information om kursen, se den engelska sidan Designing doctoral courses.