Hand som trycker på knapp. Schemabokning lokaler.

TimeEdit

TimeEdit används på Karolinska Institutet för schemaläggning och lokalbokning men även för planering av lärarresurser. Här har vi samlat den information du behöver för att kunna arbeta i systemet oavsett om du ska schemalägga och förbeställa undervisningslokaler, planera lärarresurser eller boka lokal till ett personalmöte.

Foto: N/A

Ny användare i TimeEdit

Stöd för dig som arbetar i systemet