Beställ telefonitjänster

På den här sidan hittar du information om KI:s olika telefonitjänster, som mobil anknytning, fast telefoni och mobilt bredband.

Introduktion till telefonitjänster

Mobil anknytning

En mobil anknytning är en anknytning i Karolinska Institutets växel som är kopplad till en mobiltelefon. Med en mobil anknytning får du anknytningsnummer, mobilabonnemang inklusive samtalskostnader inom Sverige samt till utlandet, telefonistfunktion och hänvisningsmöjlighet till ett fast pris.

För vem passar tjänsten?

En mobil anknytning är KI:s standardabonnemang som passar för alla medarbetare vid Karolinska Institutet.

Detta ingår

 • Anknytning 08-524 8x xxx.
 • Mobilabonnemang.
 • Fria samtal inom Sverige/EU/EES samt från Sverige/EU/EES till utlandet.
 • Fria sms och mms till svenska abonnemang i Sverige samt utanför Sverige men inom EU/EES.
 • Surfpaket i olika storlekar.
 • Växeltelefonist.
 • Röstbrevlåda och notifiering via e-post eller sms.
 • Hänvisning via mobilapp.

Viktigt att veta

 • Som standard är roaming spärrad.
 • Löpande surf per MB är avstängt.
 • När du befinner dig utanför EU/EES gäller andra samtalspriser.

Tilläggstjänster

 • Extra datasim (ett extra simkort som delar huvudabonnemangets surfpott, se mer information om tjänsten under ”Extra datasim”).
 • Extra surfpaket om månadspotten tar slut (behöver du köpa till ett extra surfpaket oftare än en gång, höj abonnemangets ordinarie surfpott istället).
 • Upphävning av roamingspärren.
 • Ändring av samtalskategori för att kunna ringa utomlands.
 • Softphone (mjukvara i din PC/MAC som ger dig tillgång till en växelanknytning i datorn).

Support

För felanmälan och support kontakta Helpdesk via KI IT Selfservice Exempel på supportfrågor kan vara:

 • Felsökning av anknytning eller mobilnummer.
 • Spärr eller aktivering av ett simkort.
 • Frågor rörande surfpott, wifi, hänvisning, e-post i mobilen, röstbrevlåda, konferenstjänsten etc.

Priser

 • För abonnemangets kostnader och de olika surfnivåerna, se prislista.
 • När du befinner dig i utlandet gäller andra samtalspriser, se prislista.
 • Tjänsten debiteras 1 gång per månad. Telefoniansvarig på institutionen registrerar projektnumret i debiteringssystemet Companion.

Beställning och leverans

Telefoniansvarig på institutionen beställer mobil anknytning i Wisum. Institutionerna köper själva mobiltelefon (eller annan enhet) i Wisum. Lyft av roamingspärr beställs av telefoniansvarig.

Extra datasim

Tjänsten extra datasim är ett extra simkort till ett huvudabonnemang. Du kan lägga till ett extra datasim till mobila anknytningar eller mobila bredband.

För vem passar tjänsten?

Ett extra datasim passar anställa och anknutna som vill kunna surfa från flera enheter.

Detta ingår

 • Ett extra simkort som delar huvudabonnemangets surfpott.

Support

För felanmälan och support kontaktar du Helpdesk. Det kan handla om att byta eller aktivera ett simkort.

Priser

 • 50 kr/månad.
 • Tjänsten debiteras 1 gång per månad. Telefoniansvarig på institutionen registrerar projektnumret i debiteringssystemet Companion.

Beställning

Kontakta telefoniansvarig på din institution, som sedan beställer simkortet i Wisum.

Fast telefoni

Tjänsten fast telefoni är en anknytning i Karolinska Institutets växel med stationär telefon. Tjänsten erbjuder en telefonilösning med anknytningsnummer, växel och samtalstrafik till ett fast pris. 

För vem passar tjänsten? 

Passar verksamheter som behöver en stationär telefon, som exempelvis labb och receptioner. 

Vad ingår i ett abonnemang/en anknytning? 

 •     Anknytning 08-524 8xx xx .
 •     Fria samtal inom Sverige och från Sverige till utlandet.
 •     Röstbrevlåda och notifiering via e-post eller SMS.
 •     Hänvisning via app.
 •     Växeltelefonist.
 •     Lån av standardtelefon under tiden för anknytningen.

Tilläggstjänster 

Möjlighet att ringa utomlands. Telefoniansvarig på institutionen beställer tjänsten hos IT-supporten. 

Support  

För felanmälan och support skapar du ett ärende via KI IT Selfservice. Exempel på supportfrågor: felsökning av anknytning, frågor rörande hänvisning, röstbrevlåda, konferenstjänsten etc. 

Priser 

 •     130 kr/månad.
 •     Tjänsten debiteras 1 gång per månad. Institutionens telefoniansvarig registrerar projektnummer och konto i debiteringssystemet Companion. 

Beställning och leverans  

Telefoniansvarig på institutionen beställer tjänsten fast telefoni i Wisum.

Softphone

Mjuvara i din PC/MAC som möjliggör samtal genom växeln via din dator.

Pris

100 kr/mån, debiteras via Companion.

Beställning

Beställs av telefoniansvarig via Wisum.

Mobilt bredband

Med ett mobilt bredband kan du koppla upp dig till nätet var som helst där mobiltäckning finns.

För vem passar tjänsten?

Mobilt bredband passar medarbetare som behöver koppla upp sig till nätet ofta, utanför Karolinska Institutets campus.

Detta ingår

Ett abonnemang med simkort och tillhörande mobilnummer.

Viktigt att veta

Som standard vid beställning är alla abonnemang öppna för roaming.

För att kunna använda tjänsten på dator måste datorn ha plats för ett simkort.

Använd alternativt en dongel eller en mobil hot spot. Du hittar rekommenderade produkter i Wisum.

Tilläggstjänster

 • För M2M-applikationer kan du beställa till en fast IP-adress utan extra kostnad.
 • Extra datasim som delar huvudabonnemangets surfpott. Läs mer under ”extra datasim”.

Support

För felanmälan och support skapa ett ärende via KI IT Selfservice.

Exempel på support är felsökning av abonnemang och simkort, att byta eller aktivera ett simkort, samt frågor kring surfpott och wifi.

Priser

För abonnemangets kostnader och olika surfnivåer, se prislista.

Beställning och leverans

Telefoniansvarig på institutionen beställer tjänsten mobilt bredband i Wisum.

Tjänsten debiteras en gång per månad.

SMS-tjänst

Med sms-tjänsten kan du skicka sms till en eller flera mottagare med hjälp av systemet SMS Connect.

För vem passar tjänsten?

Sms-tjänsten passar medarbetare på Karolinska Institutet som vill skicka ut sms till större grupper, inom eller utanför KI.

Detta ingår

 • Utskick av sms till en eller flera kontakter/grupper.
 • Omgående eller schemalagda utskick (upp till 5 år i framtiden), samt återkommande sms.
 • Historik över skickade sms en månad tillbaka i tiden.
 • Leveransstatus för skickade sms.
 • Stöd för Unicode och Flash.
 • Ladda mottagare från adressbok eller nummerlista.

Viktigt att veta

Du når tjänsten via webbsidan smsteknik.se

Tilläggstjänster

 • Virtuellt svarsnummer.
 • Knyta svar i SMS Connects inkorg till en e-postadress eller URL.
 • Enkel registrering och avregistrering för nyhetsutskick.

Support

För frågor kring sms-tjänsten, kontakta SMS Tekniks support Mån-Fre 08.00-17.00, info@smsteknik.se, 0524-103 50.

För frågor kring beställningen kan du också vända dig till Helpdesk via KI IT Selfservice.

Priser

 • SMS Connect underkonto: 69 SEK per månad
 • Virtuellt nummer: 25 SEK per månad
 • Utgående sms: 0,41 SEK/styck
 • Inkommande sms: 0 SEK/styck
 • Abonnemang faktureras 3 månader i förskott på angiven ZZ-kod. Sms faktureras efterföljande månad.

Beställning och leverans

 1. Fyll i beställningsformuläret och skicka det till info@smsteknik.se.
 2. Kontot läggs upp som underkonto till Karolinska Institutet, kundnummer 8337.
 3. När kontot är uppsatt får du återkoppling till mejladressen som du har angett i beställningsformuläret.

Mer information

Mer information om tjänsten hittar du på smsteknik.se.

Faxtjänst

Med faxtjänsten kan du skicka och ta emot fax via mejl.

För vem passar tjänsten?

Faxtjänsten passar dig som behöver kunna skicka och ta emot fax. En del samarbetspartners i världen använder fortfarande fax för att skicka dokument.

Detta ingår

 •     Skicka och ta emot fax vi mejl (bilaga som pdf eller tif).
 •     Tjänsten konverterar mejlets innehåll och bilagor till fax.
 •     Faxnummer. Du kan också koppla ett befintligt faxnummer till tjänsten.

Tilläggstjänster

Tjänsten finns med eller utan kryptering (TLS), för att skydda till exempel personuppgifter som innehåll.

Pris

295 kr/mån - inkluderar all trafik, faxnummer och TLS.

ACE kontaktcenter

Kontaktcenter ger medlemmar möjlighet att under öppettid koppla samtal till inloggad telefon inom tjänsten.

Målgrupp

De Institutioner/avdelningar eller grupper vid Karolinska Institutet som behöver ha ett specifikt nummer där flera personer (Agenter) kan svara samtidigt, så som olika typer av journummer. ACE används i dag av Helpdesk och KIB.

Tjänsten innefattar

Uppsättning av ingångsnummer samt konfigurering av tjänst. Inloggning, behörighet för agenter. 

Viktigt att veta

Inloggning sker med de av ITA givna uppgifter.

Tilläggstjänster

Statistik, talad enkät och inspelning, web call back (tidstyrd återuppringning).

Beställning och leverans

Beställ tjänsten genom att skapa ett ärende på KI IT Selfservice.

Priser

 • 1 agentlicens per samtidigt inloggad agent. 1 licens kostar 1150 kr/mån.
 • Tjänsten debiteras 1 gång/mån  på det av telefoniansvarig angivet projektnummer i debiteringssystemet Companion.

Frågor om tjänsten?

För mer information om tjänsten, skapa ett ärende via KI IT Selfservice.

Gruppnummer

Enkelt gruppnummer som distribuerar inkommande samtal mellan medlemmar i gruppen.

Pris

100 kr/mån, debiteras via Companion.

Beställning

Beställs av telefoniansvarig via Wisum.

Svarsgrupp - enkel och avancerad

Enkel och avancerad svarsgrupp hanterar inkommande samtal på angivet anropsnummer och distribuerar samtal till inloggade handläggare, passar grupper som är i behov av att ha ett ingångsnummer som flera personer skall kunna svara på. Tjänsten hanteras via appen Touchpoint Plus.

Tilläggstjänster

Supervisorfunktion - denna kan logga in och ur handläggare, ta ut statistik med mera.

Pris

Se aktuell prislista. Debiteras via Companion.

Beställning

Beställning görs via telefoniansvarig via Wisum.

Patientkösystem

Avancerat kontaktcentersystem som hanterar inkommande telefonsamtal,scheman, röstmeddelanden, call back med mera. Detta passar funktioner med patientverksamhet som är i behov av att ha ett avancerat telefonsystem som distribuerar samtal mellan olika handläggare och har funktioner så som tidsstyrd callback.

Pris och beställning

1900 kr/mån per samtidigt inloggad patientköhandläggare.

Beställs av telefoniansvariga via Wisum.

Vid frågor om tjänsten, skapa ett ärende på KI IT Selfservice.

Virtuell anknytning

En virtuell anknytning är en anknytning i växeln som inte är kopplad till en fysisk telefon.

För vem passar tjänsten?

En virtuell anknytning passar dig som behöver ett anknytningsnummer för till exempel gruppnummer eller larm.

Detta ingår

 • En virtuell anknytning som styrs om till en tjänst eller ett gruppnummer.
 • Att lägga till medlemmar på eventuellt gruppnummer.

Support

För felanmälan och support skapas ett ärende på KI IT Selfservice.

Priser

 • 50 kr per månad.
 • Tjänsten debiteras 1 gång per månad.

Beställning och leverans

Telefoniansvarig på institutionen kan beställa en virtuell anknytning i Wisum

Telematik/M2M

M2M står för Machine to Machine och handlar om maskin-till-maskin-kommunikation. Det är en teknik som möjliggör både trådbunden och trådlös kommunikation mellan enheter. Finns med och utan surf.

Priser

Telematik/M2M utan surf: 90 kr/mån.

Telematik/M2M: 1 GB 120 kr/mån.

Telematik/M2M: 10 GB 270 kr/mån.

Fast IP adress finns som tillval för Telematik/M2M samt Mobila bredband: 49 kr/mån.

Tjänsten faktureras via Companion.

Beställning

För frågor om tjänsten och beställning, kontakta din telefoniansvariga på din institution.

020-nummer

Ett 020-nummer är ett nummer som är gratis att ringa till. Numret kopplas till ett befintligt nummer.

För vem passar tjänsten?

020-numret passar grupper, avdelningar och institutioner som har behov att ett inkommande nummer som är gratis att ringa till.

Viktigt att veta om tjänsten

 • Numret kan inte nås från utlandet.
 • Innehavaren av numret betalar samtalskostnaden.
 • Kostnaden styrs av vilket nummer 020-numret är kopplat vidare till, t.ex. tillkommer kostnader för utlandssamtal om det mottagande numret är ett utlandsnummer.
 • 020-numret kan kopplas till ett valfri annat nummer, det behöver inte vara ett nummer inom KI.

Support

För felanmälan och support skapas ett ärende på KI IT Selfservice.

Priser

 • 1100 kr/mån plus samtalskostnad för inringande samtal.
 • Kostnaden debiteras via ZZ-koden.

Beställning och leverans

Telefoniansvarig på institutionen beställer nummertjänsten hos ITA.

Nummerabonnemang

Ett vanligt telefonnummer i operatörens telenät.

Pris

1100 kr/mån, debiteras via Companion.

För frågor om tjänsten skapa ett ärende via KI IT Selfservice.

ML
Innehållsgranskare:
2023-06-07