Anordna forskarutbildningskurser och aktiviteter

Planerar du att anordna en forskarutbildningskurs eller annan lärandeaktivitet? Här nedan hittar du information som du behöver för planering, genomförande och efterarbete.

Undervisa på distans