Skip to main content

Anordna forskarutbildningskurser och aktiviteter

Planerar du att anordna en forskarutbildningskurs eller annan lärandeaktivitet? Här nedan hittar du information som du behöver för planering, genomförande och efterarbete.

Undervisa på distans