Skip to main content

URA - utlandstjänstgöring (info för HR)

Information om villkor, mallar och länkar för HR inför att anställda vid KI som efter arbetsgivarens beslut ska vara stationerade utomlands.

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med medarbetaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och medarbetarens individuella situation. Med stöd av URA kan KI anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring.

Innan en medarbetare reser ska ett URA-kontrakt upprättas mellan KI och medarbetaren där det anges vilka villkor som gäller under hela utlandstjänstgöringen. Exempel på detta kan vara ersättning för merkostnadstillägg, bostadskostnader, ersättning för flyttning och resor etc.

Även medföljande familjemedlemmar kan omfattas av förmåner och villkor kopplade till arbetstagarens utlandstjänstgöring, vilket regleras i kontraktet.

En person som stationeras i utlandet av svensk myndighet betraktas som bosatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring, vilket innebär att man behåller sjukpenning, föräldrapenning och barnbidrag. Utlandsstationerad medarbetare måste därför vara folkbokförd i Sverige och skriven på en svensk bostadsadress minst ett år innan URA-anställningen.

Lön och ev. övriga ersättningar utbetalas från Sverige och beskattas enligt svensk lag.

Se HR:s checklista inför tecknande av URA-kontrakt.

Det finns även en checklista för medarbetare som vägleder vilka regler som gäller samt vilka förberedelser som behöver göras innan ett kontrakt tecknas. Denna ligger under ”Din anställning - Utlandsstationering” på Medarbetarportalen.

OBS! När ett URA-kontrakt skrivs skall både kontrakt, Bilaga 1 och Bilaga 2 skrivas under!

Åsa Agréus

HR-specialist
UF.HRA.Förhandling
UF Universitetsförvaltningen