URA - utlandstjänstgöring (info för HR)

Information för HR inför att anställda arbetstagare utomlands på ett URA-kontrakt.

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med medarbetaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och medarbetarens individuella situation. Med stöd av URA kan KI anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring.

Innan en medarbetare reser ska ett URA-kontrakt upprättas mellan KI och medarbetaren, där det anges vilka villkor som gäller under hela utlandstjänstgöringen. KI har möjlighet att betala skattefria ersättningar till personen, beroende på behov och finansiella möjligheter. Exempel på dessa kan vara merkostnadstillägg, ersättning för bostadskostnader, ersättning för flyttkostnader och resor etc.

Även medföljande familjemedlemmar kan omfattas av förmåner och villkor kopplade till arbetstagarens utlandstjänstgöring, vilket regleras i kontraktet.

En person som stationeras i utlandet av svensk myndighet betraktas som bosatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring, vilket innebär att man behåller sjukpenning, föräldrapenning och barnbidrag. Utlandsstationerad medarbetare måste därför vara folkbokförd samt socialförsäkrad i Sverige (undantag kan finnas för utstationerade i nordiska länder, lokal HR - ta kontakt med förhandlingsenheten).  Ett intyg om socialförsäkring (A1-intyg) från Försäkringskassan samt personbevis från Skatteverket skall vara HR tillhanda vid skrivandet av kontraktet. A1-intyget hos Försäkringskassan har en mycket lång handläggningstid så ansök om detta i tid. Personer som ska vara stationerade i ett land utanför EU/EES/Schweiz som inte har socialförsäkringsavtal med Sverige med hanteras annorlunda, se checklista för HR. Vid ifyllande av A1-intyget ska uppgifter om hur många personer som arbetar med företagets kärnverksamhet/stödverksamhet i Sverige, samt hur många anställda sänds ut årligen från Sverige vid KI, fyllas i. Dessa uppgifter kan ni utläsa i VIS. 

Man får inte ha bott/varit stationerad i samma land som stationeringen är tänkt att vara i, direkt innan URA-stationeringen. Man får heller inte motta någon annan ersättning under stationeringstiden.

Lön och ev. övriga ersättningar utbetalas från Sverige och beskattas enligt svensk lag.

 

Anmälan om utstationering till stationeringslandet- behöver vi inte göra enligt Arbetsgivarverket. 

 

Se HR:s checklista inför tecknande av URA-kontrakt.

Det finns även en checklista för medarbetare som vägleder vilka regler som gäller samt vilka förberedelser som behöver göras innan ett kontrakt tecknas. Denna ligger under ”Din anställning - Utlandsstationering” på Medarbetarportalen.

När ett URA-kontrakt skrivs följer Bilaga 1 och Bilaga 2 med. Kontrakten tecknas i HR-arkivet. 

Profile image

Åsa Agréus

HR-specialist
+46852486577
Profile image

Carolina Ström

HR-specialist
ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2023-12-21