Försöksdjursallergi

Allergier mot försöksdjur går tyvärr inte helt att förebygga. Nedanstående gäller för att minimera uppkomst av och besvär vid försöksdjursallergier, i enlighet med krav i AFS 1990:11 Arbete med försöksdjur

Chefers ansvar i försöksdjursverksamhet

  • Arbetet ska planeras och bedrivas så att personalen inte utsätts för onödig kontakt med allergener.
  • En riskbedömning ska alltid genomföras innan försök påbörjas (skriftligt dokumenterad).
  • Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om de risker som arbetet kan medföra.
  • Arbetsgivaren ska bedöma behov av vaccination och annan immunprofylax och vid behov erbjuda arbetstagaren detta.
  • Arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagare medicinsk kontroll för arbete med försöksdjur innan arbetet påbörjas (genomförs hos företagshälsovården).
  • Arbetsgivaren ska tillhandahålla adekvat skyddsutrustning.
  • Skriftliga hanterings-och skyddsinstruktioner ska finnas lätt tillgängliga på arbetsplatsen.

Prefekten eller den som har fått delegerade arbetsmiljöuppgifter, ansvarar för att ovanstående genomförs och följs.

Medarbetare & studenters ansvar i försöksdjursverksamhet

  • Följa de interna rutiner och regler som gäller inom KM
  • Använda den skyddsutrustning som tillhandahålls
  • Rapportera brister och risker till sin närmaste chef/handledare

Kontakt:

Profile image

Carina Bengtsson

Samordnare Biosäkerhet KI
CB
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2023-07-07