Narkotika och narkotikaprekursorer

Narkotika får, utan tillstånd, innehas av föreståndare för vetenskaplig institution som ägs eller stöds av staten, i enlighet med lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, 7§.

Varje institution som i sin verksamhet använder narkotika eller narkotikaprekursorer ska utse en föreståndare för receptbelagda läkemedel inklusive narkotikaklassade läkemedel, se delegationsblankett.

Ifylld delegationsblankett samt blankett för beställare och verksamhet ska diarieföras lokalt och kopia ska skickas till inkopupphandling@ki.se

Föreståndaren ansvarar bland annat för:

  • Inköp och rekvisition av narkotikaklassade läkemedel och övriga receptbelagda läkemedel till djurförsök.
  • Att narkotikaklassade läkemedel förvaras så att risken för olovlig befattning med narkotikan undanröjs (LVFS 2011:9, 28§).
  • Att hantering av narkotikaklassade läkemedel och övriga receptbelagda läkemedel hanteras på ett betryggande sätt.
  • Att alla enskilda händelser som innebär en förändring av innehavet noteras i en paginerad loggbok. Ev ändringar i anteckningarna ska gå att kontrollera i efterhand (för detaljerade instruktioner läs LVFS 2011:9, 16§-21§). Anteckningarna ska förvaras i minst 5 år (LVFS 2011:9 26§)
  • Att det finns dokumentation som visar vilka personer som har rätt att hantera narkotika samt vilken person som använder ett visst signum (LVFS 2011:9 26§). 

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet och kan komma att begära årlig redovisning av innehav samt vilja ta del av dokumentation och anteckningar för att kontrollera användningen av narkotikan.

Kontakt:

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • K1.Molekylär medicin och kirurgi
Logga in med KI-ID
MV
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-02-12