Vaccination

Medarbetare (som omfattas av företagshälsovårdsavtalet) vid Karolinska Institutet, har rätt att kostnadsfritt erhålla det vaccinationsskydd som är motiverat, med hänsyn till riskerna de utsätts för i arbetet.

För rådgivning gällande vaccinationer samt bokning kontaktas Avonova Hälsocenter Kungsholmen. Vid bokning av besök hos Avonova uppges alltid:

  • Vilken institution du tillhör 
  • Personnummer (om du har) 
  • Vilken tjänst du åberopar 

Avbokning senare än 24 h innan debiteras fullt pris. Avboka genom att kontakta Avonova hälsocenter Kungsholmen.

Kontaktuppgifter Avonova Hälsocenter

Blodsmitta

Personal som i arbetet riskerar att utsättas för blodsmitta vid stickskada, skärskada eller blodstänk skall erbjudas vaccination mot Hepatit B.

Tjänsteresa utomlands

Vid tjänsteresa utomlands rekommenderas att en individuell bedömning görs beroende av resmål och verksamhet. Ytterligare information kan erhållas genom vaccinationsmottagning eller UD/Sida. Vaccinationen och vaccinet bekostas av institutionen.

Studenter hänvisas till studenthälsan vid KI.

Dokument

Kontakt

CB
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-01-31