Gravida och ammande medarbetare

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön.

Gravida och ammande medarbetare har rätt till en individuell riskbedömning av sina arbetsuppgifter.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Gravida och ammande arbetstagare (se länk nedan) reglerar vilket arbete som får utföras av gravida och ammande arbetstagare. Syftet med denna föreskrift är att förebygga att gravida medarbetare, nyligen förlösta medarbetare och medarbetare som ammar utsätts för faktorer eller förhållanden i arbetet som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall.

Se även Arbetsmiljöverkets temasida samt övriga länkar och dokument.

Följande faktorer ska utredas:

 • Belastningsergonomiska faktorer
 • Psykosociala faktorer
 • Fysikaliska faktorer
 • Smittämnen
 • Kemiska ämnen

För särskilda instruktioner se ” Gravida och ammande arbetstagare i laboratorieverksamhet på KI ” under Dokument längre ned på sidan.

Mer information till arbete med kemiska ämnen

Följande kemiska ämnen kan innebära risker för gravida/ammande arbetstagare:

 • bly/blyföreningar Obs! Gravida och ammande får inte sysselsättas i blyarbete.
 • cancerframkallande, mutagena, reproduktionsstörande ämnen (CMR)
 • organtoxiska ämnen
 • kvicksilver och kvicksilverföreningar
 • cytostatika
 • kolmonoxid
 • kemiska ämnen som tas upp genom huden.

Exempel på sådana kemikalier som är vanligt förekommande vid KI är:

 • Acetonitril     CAS: 75-05-8
 • Akrylamid     CAS: 79-06-1
 • Bensen     CAS: 71-43-2
 • Borsyra     CAS: 10043-35-3
 • Dimetylformamid     CAS: 68-12-2
 • Dimetylsulfoxid     CAS: 67-68-5
 • Etylenglykol    CAS: 107-21-1
 • Fenol     CAS: 108-95-2
 • Formaldehyd    CAS: 50-00-0
 • Formamid     CAS: 75-12-7
 • Hexan     CAS: 110-54-3
 • Kloroform     CAS: 67-66-3
 • 2-Merkaptoetanol     CAS: 60-24-2
 • Metanol     CAS: 67-56-1
 • Xylen     CAS: 106-42-3, 108-38-3, 1330-20-7, 95-47-6

En fullständig lista över dina kemikalier som är skadliga för gravida och ammande arbetstagare finns i KLARA. Gå till "Kemikaliehantering" och "Sök produkter". Använd listan "Gravida och ammande arbetstagare" (se bilden nedan).

KLARA lista på skadliga produkter för gravida och ammande
KLARA lista på skadliga produkter. Foto: N/A

Tips: Identifiera alla kemikalier i ditt laboratorium som är skadliga för gravida och ammande och märka de tydligt.

Vid riskbedömning i KLARA finns information om farligheten av dina ämnen i produktlistan (se bild nedan).

Produktlista i KLARA över farliga ämnen.
Produktlista i KLARA över farliga ämnen. Foto: N/A

Kontakt:

Vid frågor kontakta kemikaliesakerhet@ki.se 

Profile image

Heike Siegmund

Samordnare
HS
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2023-06-27