Föreskrifter för vaccination av personal

Chefer, forskningsgruppsledare eller närmaste chef ansvarar för att deras medarbetare erhåller rätt information och erbjuds vaccination där arbetet så kräver.

  • Diarienummer: 1-506/2022
  • Dnr föreg. version: 2-1840/2013
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter
  • Handläggs av avdelning/enhet: Säkerhetsenheten
  • Beredning med: KI:s biosäkerhetskommitté och arbetsmiljönämnden

Sammanfattning av föreskrifterna

Vid arbete med specifika mikroorganismer eller toxiner där vaccinationsskydd finns ska vaccin erbjudas KI:s medarbetare efter en riskbedömning och medicinsk rådgivning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker. KI:s medarbetare ska informeras om vilka vacciner som finns tillgängliga och som rekommenderas vid arbete på KI. I föreskrifterna finns information om vad som gäller kring laboratoriearbete för KI-medarbetare samt andra som vistas i lokalerna, vid resor mm. 

Föreskrifterna i sin helhet